Aktualności

Uproszczone instrumenty wparcia przedsiębiorców

O tym, jak stworzyć system łatwych w obsłudze, szybko dostępnych i efektywnych narzędzi finansowego wsparcia przedsiębiorców, 3 lutego podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez PAIiIZ oraz organizację Pracodawcy RP, dyskutowali: strona rządowa, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji.

Spotkanie było okazją do przedstawienia planów i narzędzi dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 funduszy europejskich.

Rozpoczynając konferencję, prezes PAIiIZ Sławomir Majman przyznał, że znajomość finansowych narzędzi wspierania jest dla przedsiębiorców sprawą kluczową. Wtórował mu prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, podkreślając znaczenie wsparcia, zwłaszcza w pierwszym okresie działalności biznesowej.
– Instrumenty wsparcia są w Polsce takie same dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców – przypomniał Majman. Zaapelował o uproszczenie procedur, tak, aby były one projektowane jako proste, tanie w obsłudze, a czas oczekiwania na decyzję skrócił się.

Odpowiadając na ten apel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik przyznała, że w nowej perspektywie finansowej udało się usprawnić system przyznawania grantów, dzięki temu nawet wielomilionowe dotacje będą wypłacane szybciej. Dodatkowo, w ramach wpierania polskich przedsiębiorców Ministerstwo planuje powołanie ogólnopolskiego systemu gwarancji dla eksporterów. Minister Antoniszyn – Klik poprosiła przedsiębiorców o zgłaszanie uwag i propozycji do nowych programów przygotowywanych przez Ministerstwo.  – Zmiany mogą zostać wprowadzone nawet wciągu 2-3 miesięcy, a będą miały wpływ na polską gospodarkę przez kolejną dekadę – tłumaczyła minister.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że w nowej perspektywie finansowej szczególny nacisk położony zostanie na rozwój innowacyjnych rozwiązań i opracowywanie nowych technologii. Ministerstwo Gospodarki zamierza w tym celu skoncentrować się na wspieraniu tworzenia struktur badawczo – rozwojowych wewnątrz firm, a także promocji  innowacyjnych produktów, od ich projektu po implementację.  – Polska nie ma wyboru, musi zyskać przewagę innowacyjną nad sąsiadami z regionu, Ukrainą czy Czechami – dodał, podczas panelu eksperckiego, Leszek Grabarczyk z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju.  Opowiadał on o planowanym wprowadzeniu projektu „Szybka ścieżka”, który gwarantuje otrzymanie decyzji w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast Marcin Łata, dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, w MIiR dodał, że promowane będą tzw. „miękkie środki” wsparcia, jak doradztwo, czy szkolenia, a także dążenie do specjalizacji branżowej firm. Z nową perspektywą finansową wiążą się zarówno duże oczekiwania, jak i duże wyzwania, dlatego będzie ona kluczowa dla przyszłego rozwoju Polski. – Innowacja to jest przyszłość – podsumowała Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ.

– Model rozwoju Polski sprzed 10 lat sprawdził się. Poradziliśmy sobie z kryzysem a eksport kwitnie – argumentował Marek Stańczuk z organizacji Pracodawcy RP, podczas drugiej części spotkania. Strona rządowa oraz przedstawiciele firm zgodzili się, z tym, że  interwencja państwa powinna skupiać się przede wszystkim na redukcji ryzyka prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy docenili także wsparcie instytucji podczas zagranicznej ekspansji. – Zagraniczne rynki i regulacje to nie jest znany świat dla wielu biznesmenów. Instytucje takie jak PAIiIZ  i wydziały promocji handlu i inwestycji przy polskich ambasadach bardzo nam pomagają. PAIiIZ zorganizował nam spotkania biznesowe w Hiszpanii i Turcji – powiedział Jakub Ratajczak, dyrektora zarządzający firmy Integer.pl SA, rozwijającej sieć paczkomatów na całym świecie.

Dariusz Wieloch, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego zapowiedział utworzenie funduszu inwestycyjnego, który będzie wspierał firm na wczesnym etapie rozwoju kwotami od 0,3 do 1,5 mln zł.

Zdaniem Bartłomieja Goli, Managing Partnera SpeedUp Venture Capital Group, w Polsce działa już wystarczająco dużo instytucji wspierających niedużymi kwotami początkujące przedsięwzięcia biznesowe. Jedną z nich jest jego fundusz, który zainwestował w kilka projektów internetowych w naszym kraju. Radził, by od razu myśleć o prowadzeniu w internecie interesów na globalną skalę.

źródło:  PAIiIZ, informacja własna.