Dla ZdrowiaGepardy Biznesu

Trzebinia – Miasto Przyjazne Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 28 firm z siedzibą w Trzebini, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również  Trzebini, bo zyskała dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

W Trzebini jest 28 Gepardów Biznesu 2016 i 14 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Trzebinia w końcu czerwca 2016 r. miały 20 tysięcy mieszkańców).

To znaczy, że Trzebinia zdobyła tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Trzebini może bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Miasto Przyjazne Firmom 2016 oraz  dyplomy i statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016 dla miasta i jego pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Trzebini
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 LIBRA Sp. z o.o. 752 6692 790
2 Philogic Sp. z o.o. 1962 11667 495
3 PPHU KONEL II Sp. z o.o. 526 3065 483
4 Tor-Bud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 9328 43374 365
5 Complex Metal Sp. z o.o. 427 1445 238
6 STEINBERG Sp. z o.o. 1575 5310 237
7 RAJ – MED Sp. z o.o. 818 2656 225
8 Krisbud Sp. z o.o. 1292 4014 211
9 Logistore.Pl Sp. z o.o. 1022 2819 176
10 PPH Unitek S.J. 1634 4498 175
11 Duhabex Sp. z o.o. 28694 73515 156
12 Eltemes Sp. z o.o. 4430 10672 141
13 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomex Sp. z o.o. 15656 36934 136
14 Ceramet Sp. z o.o. PPHU 4055 9050 123
15 Hurtownia Wędlin Przemko B.grudzień, M.giermek, R.pałka sp. j. 8601 18856 119
16 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Trzebinia Sp. z o.o. 3435 7196 109
17 Komserwis Sp. z o.o. 2400 4963 107
18 Górka Cement Sp. z o.o. 215955 406683 88
19 Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. 64527 116456 80
20 Naftomontaż Sp. z o.o. 25254 44965 78
21 Vitre Sp. z o.o. 980 1676 71
22 GWAREK Sp. z o.o. 2782 4601 65
23 MWM ELEKTRO Sp. z o.o. 37586 61044 62
24 Defi Sp. z o.o. 2598 3297 27
25 On-Service Sp. z o.o. 8684 10864 25
26 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Trzebini 1134 1378 21
27 PHU OLMAR J. Maj, B. Maj S.J. 9770 11535 18
28 Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal 8 S.A. 16141 18181 13

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.