AktualnościEfektywna FirmaInstytut

Trendy Solutions Sp. z o.o. Sp. k. to Efektywna Firma 2020

Trendy Solutions Sp. z o.o. Sp. k. w Falentach Dużych została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorstwo działa bowiem efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018-2019 osiągnął w nim poziom 48 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2020. Zajęło 4707. w prestiżowym rankingu „5000 najefektywniejszych firm w Polsce – Efektywnych Firm 2020”.

5000 najefektywniejszych firm w Polsce – Efektywnych Firm 2020

Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń i treningów. Zdobyła zaufanie wśród wielu przedsiębiorców, menadżerów, którzy podjęli z nią współpracę. Jej wieloletnie doświadczenie w projektach szkoleniowych, doradczych i coachingowych pozwoliło zaobserwować zachodzące zmiany w organizacji przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę zasługuje tu obszar zarządzania zespołami ludzkimi.

Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie szkoleniami mającymi na celu wzrost motywacji wśród pracowników, tak aby efektywnie wykorzystywali swoje umiejętności, zwiększając przy tym wydajność zespołu.

Również kadra zarządzająca coraz chętniej podnosi swoje kwalifikacje pozyskując wiedzę z technik rozwoju osobistego jak i budowaniu relacji w firmie.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Trendy Solutions oferuje usługi szkoleniowo – doradcze dzieląc się cenną wiedzą i narzędziami, które wspomagają rozwój biznesu.

Od roku 1993 stosuje narzędzie psychometryczne Thomas International Management Systems w skutecznym zarządzaniu potencjałem pracowniczym w organizacjach.

System cieszy się uznaniem przedsiębiorców na całym świecie. Uważany jest za narzędzie miarodajne i skuteczne podczas planowania organizacji firmy,  budowaniu ścieżek rozwoju i awansów, rekrutacji, czy wielu innych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej

http://trendy-s.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.