Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą 2014

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2014, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2013-2014 wzrosła o 28 proc., oraz tytuł Efektywna Firmą 2014, bo osiągnęła średnią stosunku zysku netto do przychodów netto w latach 2012-2013 aż 23,5 proc.

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu może już używać bezpłatnie i bezterminowo tytuły Gepard Biznesu 2014, Efektywna Firma 2014 oraz Mocna Firma Godna Zaufania 2014, bo rozwija się dynamicznie przy wysokiej efektywności, co  świadczy, że jest mocną, wiarygodną firmą, godną zaufania.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. Jego głównym kryterium jest wzrost wartości rynkowej firmy. W Konkursie Efektywna Firma pod uwagę brany jest stosunek zysku netto do przychodów netto.

Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepard Biznesu

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W marcu 2013 r. – C/Z:   15,38, a  C/WK: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.
* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.

W   IX  edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu liczy dynamikę wartości  rynkowej firmy w okresie od marca 2013 do marca 2014. Firmy, których  wartość rynkowa wzrośnie o minimum 10 proc. INB uznaje za Gepardy Biznesu 2014.

W   VII  edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznaje tytuł Efektywna Firma 2014 przedsiębiorstwom, które miały średni stosunek zysku netto do przychodów netto w latach 2012-2013 wyższy niż 5 proc.

W II edycji ogólnopolskiego Konkursu Mocna Firma Godna Zaufania 2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu przyznaje tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 przedsiębiorstwom, które rozwijają się dynamicznie przy dużej efektywności i zdobyły jednocześnie tytuł Gepard Biznesu 2014 i Efektywna Firma 2014.

 

Wyniki finansowe Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu
Rok 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 10 429 13 766
Amortyzacja w tys. zł 805 976
Zysk netto w tys. zł 2 626 3 017
Kapitał własny w tys. zł 44 778 51 018
Wartość księgowa w tys. zł 47 404 54 035
Efektywność w proc. 25,2 21,9
Suma efektywności  w latach 2012-2013 w proc. 47,1
Średnia efektywność w latach 2012-2013 w proc. 23,5
Suma amortyzacji  w latach 2012-2013  w tys. zł 1781
Wskaźniki giełdowe
C/Z marzec  2013 15,38
C/Wk marzec  2013 1,25
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Z 40388
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według C/Wk 59255
Suma wartości rynkowej w marcu 2013 z 2 wskaźników (w tys. zł) 99643
Wartość rynkowa w marcu 2013 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 49821
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 53401
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 74568
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 127969
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 63985
Dynamika wartości rynkowej od marca 2013 r. do marca 2014 r. (w proc.) 28

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2012-2013, podanych przez  Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Toruniu