Gepardy Biznesu

Tobo Datczuk Sp.J. w Kurianach jest Gepardem Biznesu 2015

Tobo Datczuk Sp.J. w Kurianach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 12,4 proc.

Tobo Datczuk Sp.J. w Kurianach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę dwóch parametrów: przychodów i  zysku netto w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 12,4 proc.  To oznacza, że Tobo Datczuk Sp.J. w Kurianach rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Tobo Datczuk Sp.J. w Kurianach
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 7556 8653 14,5
Zysk netto w tys. zł 155 171 10,3
Suma dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2013-2014 24,8
Średnia z dynamiki sprzedaży i  zysku netto w latach 2013-2014 12,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 2,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 2,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 4,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,0

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Tobo Datczuk Sp.J. w Kurianach.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.