TK Bato Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

TK Bato Sp. z o.o. w Pionkach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 72,9 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2019 r. osiągnął poziom 6,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 28,2 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

TK BATO Sp. z o.o. działa nieprzerwanie na polskim rynku oraz poza jego granicami od 30 lat. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości farb antykorozyjnych, rozcieńczalników oraz wyrobów do drewna. Siedziba oraz zakład produkcyjny znajdują się w Pionkach – miejscowości znanej z przemysłu chemicznego.

Głównym celem firmy jest zadowolenie klienta, realizowane przez tworzenie bogatej gamy produktów o ponadstandardowych cechach i właściwościach użytkowych. W swoich działaniach dąży do tego, aby wyroby odznaczały się wysoką jakością, a ich cena miała pełne i optymalne odzwierciedlenie w użyteczności. Produkty firmy TK Bato cechuje wzorowe wykonanie, trwałość oraz wydajność. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze oraz systematycznemu wdrażaniu nowych technologii spełnia wszelkie oczekiwania i wymagania dotyczące oferowanych artykułów.

Trzon firmy stanowi pięć nierozerwalnie ze sobą związanych działów: technologiczny, produkcyjny, techniczny, ekonomiczny oraz sprzedaży. Sprzedaż artykułów Bato prowadzona jest przez TK Bato Sp. z o.o w Pionkach, jak również przez Oddziały działające pod marką Bato, zlokalizowane na terenie Polski.

Bato nieustannie wzbogaca swoją ofertę o nowe wyroby, starannie opracowywane przez wykwalifikowanych technologów. Zapewnia szeroki wybór farb, lakierów, impregnatów, rozcieńczalników, środków chemii samochodowej oraz wyrobów specjalistycznych zaspokajających szczególne wymagania klienta.

Firma otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in. jest zdobywcą prestiżowego wyróżnienia za Gruntoemalię Poliuretanową na VII Targach Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO – SURFACE w 2016 roku.

W 2017 roku firma otrzymała najwyższe wyróżnienie – medale targów EXPO-SURFACE Kielce za Farbę Hybrydową.

TK Bato partycypuje w wielu inicjatywach i projektach o charakterze regionalnym, jak również ogólnopolskim. Od lat jest zaangażowana w działania wspierające sport i krzewiące kulturę. Wśród beneficjentów pomocy wymienić można: szkoły, przedszkola, grupy zajęć tematycznych, sekcje sportowe, chóry czy organizacje harcerskie.

Więcej informacji o firmie pod adresem: www.bato.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W maju 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 95 219 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.