TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. w Olkuszu jest Gepardem Biznesu 2018

TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. w Olkuszu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

TES Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 47 proc. To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018.

TES Technika Emalia Szkło została założona w 2000 roku. Od początku istnienia firmy, produkcja opiera się w 100 procentach na produktach firmy Johnson Matthey, która jest światowym liderem w produkcji materiałów ceramicznych do zdobienia szkła i ceramiki.

TES Technika Emalia Szkło  oferuje farby ceramiczne w podstawowych kolorach, jak również dobór kolorów na podstawie palety w systemie RAL, Pantone, NCS, a także według wzorców dostarczanych przez klienta.

Cieszy się coraz większym uznaniem. Przez ostatnie lata zyskała uznanie wśród klientów w Polsce i poza jej granicami. Jakość produktów oraz szybkość dostaw to cechy, którymi się charakteryzuje.

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.testechnika.com.pl

——

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.