AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Wielki Modernizator 2021

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. w Warszawie to wyjątkowa firma, została bowiem wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu we wszystkich jego konkursach na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego: w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021, X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 i IX edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 2430 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Spółka rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 212,1 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 15,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 39,7 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

Jest jednym z najstarszych producentów leków na świecie i jedną z największych firm generycznych działających w Polsce. Jej historia sięga 1823 roku, kiedy to uruchomiono produkcję pierwszych preparatów leczniczych.Obecnie zatrudnia niemal 900 osób, które pracują w fabryce w Warszawie. Większościowym właścicielem jest Skarb Państwa (93,22% udziału), pozostałe udziały posiadają pracownicy.

Jest liderem w obszarze leków przeciwinfekcyjnych. W grupie insulin, leków psychotropowych oraz preparatów dermatologicznych posiada ważną pozycję rynkową. Oferuje ponad 100 produktów leczniczych stosowanych do skutecznego leczenia ludzi. Wszystkie produkty dostępne są w różnych formach i dawkach umożliwiając optymalną terapię leczniczą i minimalne skutki uboczne u pacjenta. Specjalizuje się w lekach wydawanych na receptę. Produkty bez recepty stanowią uzupełnienie oferowanych leków.

Buduje Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych w Warszawie na Białołęce.

To przełomowa inwestycja w naszym kraju. Nie da się wycenić tego, jak leki tu produkowane przyczynią się do ratowania ludzkiego życia – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda 22 czerwca 2021 r. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

 

Prezydent RP Andrzej Duda 22 czerwca 2021 r. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/PolfaTarchomin/

Budynek o powierzchni 12 tys. m² będzie miejsce pracy dla kilkuset specjalistów. Możliwości produkcyjne wyniosą 6 000 000 fiolek i ampułkostrzykawek rocznie.
Budowa Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych podniesie bezpieczeństwo lekowe Polski i zmniejszy naszą zależność od importu. Jednym z filarów programu Polski Ład jest poprawa ochrony zdrowia Polaków, a ta inwestycja Polfy Tarchomin idzie właśnie w tym kierunku. Stworzenie nowego centrum onkologicznego to także wspieranie gospodarki opartej na wiedzy i wspieranie rozwoju polskiej nauki – podkreśla minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwo Aktywów Państwowych

Łączny koszt realizacji inwestycji opiewa na 400 milionów złotych. Jak dotąd, TZF Polfa zakontraktowała wydatki na niemal połowę tej kwoty. Zrealizowano już prace za ponad 80 mln zł. Równolegle zespół badań i rozwoju TZF pracuje nad rozwojem 8 produktów, które mają być wytwarzane przy ulicy Fleminga.

To wielki dzień dla naszej firmy. Właśnie powstaje pierwsze w Polsce Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. Oprócz leków przeciwnowotworowych, będziemy mogli również rozwijać i wywarzać inne leki wysokoaktywne, takie jak leki immunosupresyjne i przeciwgrzybicze. Dla Polfy to przełomowa – podkreślił prezes TZF Polfa Jarosław Król, cytowany w komunikacie prasowym.

Planowane zakończenie inwestycji szacuje się na 2023 rok.

Polfa Tarchomin pracuje obecnie również nad rozwojem leków nowej generacji na cukrzycę typu drugiego, będącymi już na etapie rejestracji. Ponadto trwają prace nad produktami stosowanymi w chorobach układu moczowego, również tymi, które są niedostępne w Polsce.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.polfa-tarchomin.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których  znajdzie minimum 20 firm wartych łącznie więcej niż 20 tys. zł na mieszkańca miasta oraz minimum 10 Brylantów Polskiej Gospodarki, czyli firm wartych więcej niż 10 mln zł.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.