Gepardy Biznesu

Szósty bankowy Gepard Biznesu 2015

Bank Spółdzielczy w  Inowrocławiu został szóstym Gepardem Biznesu 2015 w branży bankowej. Średnia z dynamik trzech wybranych parametrów w latach 2011-2014 wyniosła w nim 33,1 proc. 

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu wysłał swoje dane finansowe za lata 2013-2014, by go ocenić w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił rozwój Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu badając dynamikę trzech parametrów: sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w dłuższym okresie w latach 2011-2014.

Okazało się, że średnia z trzech dynamik wyniosła 33,1 proc. To oznacza, że Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu rozwija się na tyle dynamicznie, że został wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu
Rok 2011 2014 Dynamika w proc.
Suma bilansowa (w tys. zł) 195 864 280 413 43,2
Fundusze własne  (w tys. zł) 30 173 45 129 49,6
Wynik finansowy netto (w tys. zł) 3 766 4 017 6,7
Suma dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach 2011-2014 w proc. 99,4
Średnia dynamiki sumy bilansowej, funduszy własnych i wyniku finansowego netto w latach  2011-2014 w proc. 33,1
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu