Aktualności

Święto przedsiębiorców razem z PARP

21 czerwca przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała specjalny program. Zaprasza do udziału!

Według danych GUS, w 2022 r. w Polsce działało ponad 2,3 mln przedsiębiorstw, w których pracowało ponad 10 mln osób. Znaczna część z nich to firmy z sektora MŚP. Polscy przedsiębiorcy muszą radzić sobie z wyzwaniami. Udowodnili, że pomimo niełatwych czasów radzą sobie świetnie. Według „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” PARP z 2023 r. ocena obecnej koniunktury w branży i w gospodarce jest lepsza niż przed rokiem. W I kw. 2023 r. nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa wzrosły o 7,2% r/r. Rok do roku o 12,5% wzrósł polski eksport i o 3% – import. Zwiększyły się obroty towarowe z większością grup krajów.

PARP zaprasza do udziału w wydarzeniach

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od ponad 24 lat wspiera przedsiębiorców w tych działaniach – zarówno poprzez dzielenie się swoją wiedzą w postaci publikowanych artykułów czy raportów, jak i poprzez konstruowanie instrumentów finansowych, które pozwalają na rozwój firm w różnych obszarach. Z okazji Dnia Przedsiębiorcy PARP organizuje bezpłatne spotkania, szkolenia i webinaria, na które serdecznie zaprasza.

Już 17 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się webinarium „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ – zasady naboru i kryteria oceny”. Celem wydarzenia jest przybliżenie zasad naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów. Aby wziąć udział w webinarium, należy wejść na stronę i się zarejestrować.

Szczegółowe informacje na temat webinarium wraz z możliwością zapisu znajdują się tutaj.

18 czerwca będzie obfitować w wydarzenia. Tego dnia o godz. 9:30 odbędzie się webinarium „Spotkanie w formie okrągłego stołu pt.: Indywidualne Konta Rozwojowe – Inwestycja w rozwój dorosłych”. Spotkanie to otworzy prace nad koncepcją Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR). Eksperci wyjaśnią, czym są wspomniane konta i jakie korzyści mogą przynieść osobom z nich korzystającym. Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, ekspertów, przedstawicieli ministerstw, świata nauki i partnerów społecznych.

Szczegółowe informacje na temat webinarium wraz z możliwością zapisu znajdują się tutaj.

Dla przedsiębiorców planujących zatrudnienie pierwszego pracownika o godz. 11:00 rozpocznie się webinar „Zatrudnienie pierwszego pracownika – najważniejsze aspekty prawne”. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się o podstawowych zasadach zatrudniania nowych pracowników, a także poznają wymogi prawne nakładane na pracodawców przez aktualne przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie obowiązują zapisy.

Szczegółowe informacje o webinarium znajdują się tutaj.

Przedsiębiorcy, którzy realizują transakcje zagraniczne, mogą poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie podczas webinarium „Rozliczanie oraz dokumentowanie transakcji WDT i WNT – wybrane zagadnienia praktyczne”. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godz. 11:30. Podczas wydarzenia ekspert omówi kluczowe zagadnienia decydujące o prawidłowym rozliczeniu WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Webinarium jest realizowane w ramach ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy PARP.  Aby wziąć w nim udział, należy się zarejestrować.

Szczegółowe informacje na temat webinarium wraz z możliwością zapisu znajdują się tutaj.

Publikacje informacyjne o przedsiębiorcach i dla przedsiębiorców

Wkrótce premierę będzie miała 27. edycja „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. To przekrojowa publikacja zawierająca makroekonomiczne informacje o stanie polskiej gospodarki. Przedstawia kondycję mikro, małych, średnich oraz dużych firm. Jest rzetelnym źródłem danych statystycznych o tym sektorze w Polsce. Raport jest wydawany niemal co roku od 1997 r. Opiera się na danych statystycznych przygotowanych na potrzeby Raportu przez GUS, danych publicznie dostępnych oraz wyników badań własnych PARP.

Poprzednie edycje raportu można znaleźć tu.

W czerwcu na stronie Agencji udostępnimy także broszurę informacyjną prezentującą aktualne możliwości finansowania przedsięwzięć biznesowych w programach: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Znajdą się w niej aktualne i planowane nabory ogłaszane bezpośrednio przez PARP oraz wybranych operatorów.

Broszura będzie dostępna w publikacjach zamieszczonych w strefie wiedzy na stronie Agencji.

 

 

Akademia PARP od 5 lat wspiera przedsiębiorców

W tym czasie będziemy świętować także 5 lat istnienia Akademii PARP, portalu z bezpłatnymi szkoleniami online dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Powstał z myślą o przedsiębiorcach oraz osobach, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Kursy dostępne na portalu podzielone są na pięć kategorii: finanse, marketing, prawo, zarządzanie oraz kompetencje osobiste.  Akademia cieszy się ogromnym zainteresowaniem – tylko w samym 2023 r. dołączyło do nas ponad 80 tys. nowych kursantów. Aktualnie w Akademii PARP znajduje się kilkadziesiąt kursów, oferta jest stale poszerzana i odpowiada na potrzeby szkoleniowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Co nowego na platformie znajdą przedsiębiorcy w najbliższym czasie? Wkrótce ruszą zapisy na dwa nowe kursy, które będą miały swoją premierę w wakacje. Pierwszy z nich  „Innowacja i kreatywność w biznesie” pozwoli zapoznać się z technikami wspomagającymi kreatywność w biznesie, a także generowaniem i zarządzaniem innowacjami w przedsiębiorstwie. Kurs „Podstawy rachunkowości – kurs II stopnia” pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości:  czym są dowody księgowe, konta księgowe, w jaki sposób ewidencjonować operacje gospodarcze, czym jest bilans jednostki oraz jakie są warianty rachunku zysków i strat.

Więcej informacji o aktualnej ofercie Akademii PARP znaleźć można na stronie internetowej projektu.