Światowa Firma

Światowe Firmy 2015 Branży Rolnej

Instytutu Europejskiego Biznesu w trzeciej edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2015 w listopadzie 2016 r. znalazł 19 firm branży rolnej, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014 do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Na podium znalazły się Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. sp.k., FERMY DROBIU WOŹNIAK Sp. z o.o. i  Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  Konkurs Światowa Firma od 2013 r.

W listopadzie  2016 r.  danych do konkursu dostarczyła mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych. Znalazła 4909 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014. Spośród nich 4229 eksportowały w 2014 r. do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Było wśród nich 19 firm branży rolnej.

Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawia ranking Światowa Firma – Worldwide Company 2015  Branży Rolnej w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2014 r.

Na podium znalazły się Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. sp.k., FERMY DROBIU WOŹNIAK Sp. z o.o. i  Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

W 2014 r. Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. sp.k. eksportowała towary do 31 krajów.

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma – Worldwide Company.

Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Światowa Firma – Worldwide Company 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma – Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Światowe Firmy 2015  Branży Rolnej
Lp. Nazwa Siedziba Wielkość eksportu w mln zł Liczba krajów, do których firma eksportowała.
2013 2014 2013 2014
1 Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. sp.k. Pruszków 4-10 4-10 29 31
2 FERMY DROBIU WOŹNIAK Sp. z o.o. Żylice >100 >100 27 29
3 Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 22 24
4 Allflex Polska Sp. z o.o. Psary Małe 10-30 10-30 17 18
5 GRASO Zenon Sobiecki Starogard Gdański 4-10 4-10 12 13
6 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. Kłodawa 10-30 4-10 9 11
7 OSI Poland Foodworks Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 13 11
8 Polok-Grupa Producentów Grzybów Sp. z o.o. Suszec 10-30 10-30 9 9
9 BIOAGRA – OIL S.A. Tychy 30-50 10-30 10 9
10 Planasa Polska Sp. z o.o. Gniezno 10-30 10-30 5 9
11 GRELAVI S.A. Olsztyn 10-30 10-30 8 8
12 Fermy Koźlakiewicz S.J. Wiśniewo 4-10 10-30 9 8
13 Volmary Sp. z o.o. Kampinos 4-10 4-10 5 6
14 PPH Eksport – Import Awra Sp. z o.o. Świeca 10-30 10-30 5 5
15 Vitro – Warszawa Sp. z o.o. Kajetany 4-10 4-10 6 5
16 Agrokam Sp. z o.o. Warszawa 4-10 10-30 3 5
17 Flevoplant Polska Sp. z o.o. Duraczewo 4-10 4-10 7 5
18 Qualitychamp Letnica Sp. z o.o. Letnica 4-10 4-10 3 3
19 Polana Sp. z o.o. Żelimucha 10-30 10-30 2 3

źródło : Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z urzędów celnych, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Dane finansowe we wszystkich latach 2013-2014
2) Wartość eksportu większa niż 4 mln zł we wszystkich latach 2013-2014
3) Dodatni kapitał własny w 2014, w 2013 r. firma mogła mieć ujemny  kapitał własny.
4) Dodatni zysk netto w 2014, w 2013 r. firma mogła wykazywać straty.
5) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF