Sterbios Sp. z o.o. w Warszawie to Efektywna Firma 2018

Sterbios Sp. z o.o.  została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 7,6 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Firma dostarcza kontrahentom:

– podłoża mikrobiologiczne – gotowe oraz do samodzielnego przygotowania, zgodne z metodyką ISO oraz EP/USP, a także podłoża do szybkich, alternatywnych metodyk, zwalidowanych zgodnie z ISO16140;

– testy PCR do badania żywności, a także urządzenia do przygotowania próbki i wykonania oznaczenia w metodzie Real-Time PCR;

– szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC w postaci kultur roboczych;

– międzynarodowe programy badań bieg

– biologiczne i chemiczne wskaźniki do oceny skuteczności oraz walidacji procesu sterylizacji parą wodną, suchym gorącym powietrzem, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu;

– drobny sprzęt laboratoryjny – ezy, głaszczki, igły do zaszczepień, kriobanki, wymazówki, płytki Petriego, worki oraz końcówki do pipet;

– próbniki powietrza i akcesoria;

– rejestratory do monitoringu warunków środowiska tj. temperatura, ciśnienie i wilgotność oraz zestawy do walidacji procesów termicznych, w szczególności sterylizacji;

– urządzenia do przygotowania próbki i automatyzacji pracy w laboratorium;

– szybkie testy higieniczne, w tym urządzenie i wymazówki do metody luminometrycznej;

– testy LAL do wykrywania endotoksyn w produktach sterylnych;

– zestawy do wykrywania alergenów w produktach oraz na powierzchniach;

– projektowane na indywidualne zamówienie meble laboratoryjne;

– środki do mycia oraz dezynfekcji powierzchni oraz rąk;

– rękawiczki, gogle, maseczki i fartuchy dla stref czystych produkcji farmaceutycznej oraz laboratoriów badawczych.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.sterbios.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.