Gepardy Biznesu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Działdowie dobrze służy mieszkańcom

Ostatnie lata działalności Spółdzielni obfitują w wiele kluczowych inwestycji wpływających na wizerunek i komfort życia mieszkańców. Budowana jest nowa, potrzebna infrastruktura w postaci dróg dojazdowych, ciągów pieszo – jezdnych, parkingów i chodników.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Działdowie należy do największych Spółdzielni funkcjonujących na terenie powiatu Działdowskiego. Jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych, a jej historia sięga roku 1934 roku. Obecnie Spółdzielnia administruje 46 budynkami wielorodzinnymi, liczącymi 2012 lokali mieszkalnych. Zasoby zamieszkuje ponad 15 prc. mieszkańców Działdowa, niewielkiego miasteczka w województwie warmińsko-mazurskim, liczącego 21,5 tys. obywateli. Zasoby Spółdzielni to także ponad 500 garaży, lokale użytkowe oraz nieruchomości niezabudowane. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie posiada sprawny system zarządzania i administrowania. Najwyższą władzą Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków. Funkcję kontrolną sprawuje 9-osobowa Rada Nadzorcza. Na co dzień pracami Spółdzielni kieruje 2-osobowy Zarząd.
 Image
 Prezes Zarządu Małgorzata Zawodnik
Image
Zastępca Prezesa Izabela Sokolnicka
Ostatnie lata działalności Spółdzielni obfitują w wiele kluczowych inwestycji wpływających na wizerunek i komfort życia mieszkańców. Budowana jest nowa, potrzebna infrastruktura w postaci dróg dojazdowych, ciągów pieszo – jezdnych, parkingów i chodników. Ponadto znacząco uwagę przykuwają estetycznie zagospodarowane tereny zielone i miejsca rekreacji, dla najmłodszych jak i dorosłych mieszkańców Spółdzielni, takie jak: bogato wyposażone, bezpieczne place zabaw, siłownie zewnętrzne czy też boisko wielofunkcyjne. Do inwestycji priorytetowych należą  prace związane z termomodernizacją budynków, które Spółdzielnia sukcesywnie wykonuje od wielu lat. W mijającym roku gruntowny remont został zrealizowany w ośmiu budynkach mieszkalnych. 11 października 2013 roku została oddana do użytku nowa siedziba Spółdzielni. Uroczystego otwarcia  dokonał Zarząd Spółdzielni przecinając symboliczną wstęgę. Zrealizowanie tej inwestycji zapewniało profesjonalną obsługę naszych mieszkańców z poszanowaniem ich prywatności oraz sprawne funkcjonowanie Spółdzielni. Nowo powstały obiekt jest wizytówką Spółdzielni i dowodem dużego zaangażowania jej Członków i Władz Statutowych w rozwój i poprawę jej funkcjonowania. W roku 2013 Spółdzielnia ponownie rozpoczęła prowadzenie działalności oświatowo – kulturalnej. Celem podjętej inicjatywy jest stworzenie naszym mieszkańcom optymalnych warunków do różnych form integracji oraz zaoferowanie alternatyw spędzania wolnego czasu. Organizowane są zajęcia plastyczne, szachowe, językowe oraz matematyczne. Przy Spółdzielni działa również cieszący się  dużym zainteresowaniem wśród osób starszych Klub Seniora. Podjęte działania przyczyniły się do postrzegania Spółdzielni jako instytucji nowoczesnej, atrakcyjnej nie tylko pod względem zamieszkania. W planach Spółdzielni na najbliższe lata są przede wszystkim działania energooszczędne, budowa nowych budynków oraz dalszy rozwój  różnych form działalności kulturalno – oświatowej.
Image
Plac zabaw i klomb zieleni przy ulicy Biedrawiny

Image
Siedziba Spółdzielni przy ul. Nidzkiej 17

Image
Plac zabaw przy ulicy Lenartowicza

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Działdowie została wyróżniona w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.