Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka w Cieszynie to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka w Cieszynie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 i XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 14,5 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Jej wartość rynkowa w październiku 2020 r., na podstawie wyników za 2019 r., została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 14,5 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

W 1958 roku powstały w Cieszynie dwie spółdzielnie mieszkaniowe: 15 kwietnia – Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Olza” przy Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Olza”, a 9 maja – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”.

W 1964 r. zrodziła się myśl połączenia obu Spółdzielni, co znalazło swój finał 6 listopada 1964r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” przejęła zasoby „Olzy” i pod tą nazwą działa do dzisiaj.

W początkowym okresie zainteresowanie spółdzielczą formą budownictwa w Cieszynie rodziło się powoli. W 1959 roku oddano pierwszy budynek przy ul. Bielskiej 39, w którym zamieszkało 12 rodzin, w 1961r. – drugi budynek przy ul. Bobreckiej 26, a następnie budynki przy ul. Kraszewskiego.

W latach 1961–1965 nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania budownictwem spółdzielczym, coraz więcej osób chciało posiadać mieszkania w spółdzielni. W tym okresie powstały inwestycje w centrum Cieszyna przy ul. Bielskiej, Bobreckiej, Cieńciały, Kraszewskiego, Korfantego, Chrobrego, Żwirki i Wigury, gen. J. Hallera i Górnej.

Począwszy od drugiego dziesięciolecia inwestycje spółdzielni koncentrowały się na obrzeżach Cieszyna. W latach 1969–1978 na osiedlu Liburnia oddano do użytku spółdzielców 28 budynków.

Lata 1979–1988 to okres budowy osiedla Piastowskiego (4 budynki) i osiedla Podgórze I (42 budynki), zaś w następnym dziesięcioleciu wybudowano po 6 budynków spółdzielczych na osiedlach Podgórze II i Bobrek-Wschód.

Od 1996r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” nie realizuje nowego budownictwa mieszkaniowego. Zmiana warunków kredytowania spowodowała  w skali całej spółdzielczości zastój budownictwa mieszkaniowego.

Ostatnie piętnastolecie istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie cechuje dbałość o to, co już zrobione poprzez remontowanie oraz podnoszenie standardu istniejących zasobów.

Po 60 latach funkcjonowania wielkość zasobów, którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, przedstawia się następująco: 106 budynków mieszkalnych, a w nich 3.684 mieszkania o powierzchni użytkowej 185.367 m2, 174 garaże o powierzchni użytkowej 2.905 m2, 91 lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach wolnostojących oraz   w budynkach mieszkalnych (partery, piwnice) o łącznej powierzchni 4.061 m2.

W ostatnich latach spółdzielnia reaktywowała swą działalność kulturalno – oświatową przez utworzenie Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji.

Więcej informacji o spółdzielni pod adresem: https://www.smcieszynianka.org.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy  #gepardbiznesu #businessgepard  #prestiżowytytuł #wyróżnieniadlafirm #wyróżnijsię #zdobyćszacunek #zwiększwiarygodnoś #ModernBusinessClub #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.