Gepardy Biznesu

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „Składnica” w Grybowie działa od 1912 r.

28 września 1912 roku o godzinie szóstej po południu w sali magistratu powiatowego miasta Grybowa, grupa 8 miejscowych działaczy na czele z księżmi Janem Solakiem, Dominikiem Urbanem oraz Edwardem Górskim i Wincentym Śmiałowskim – ludzi dobrej woli w obliczu wielkiej nędzy galicyjskiej, niesprawiedliwości, wyzysku przez prywatny i żydowski  handel, odbyła zebranie założycielskie „Składnicy Towarowej Kółek Rolniczych w Grybowie”.

Była to pierwsza cegiełka pod budowę zrębów spółdzielni grybowskiej. Cel główny to podniesienie na odpowiednio wyższy poziom gospodarstwa swych członków, przez wspólne nabywanie artykułów potrzebnych do prowadzenia gospodarstw rolnych i domowych. Od początku swego istnienia spółdzielnia odgrywa ważną rolę w życiu społeczno- gospodarczym miejscowego środowiska

Rok 1990 przyniósł nową sytuację polityczno-gospodarczą, wysokie oprocentowanie kredytów oraz tzw. „specustawę”, która pośrednio przyczynia się do upadku polskiej spółdzielczości. Zdecydowane działania samorządu społdzielni, ofiarność i doświadczenie załogi pozwoliły bez większych strat utrzymać spółdzielnię. Część majątku, tj. nierentowne sklepy, zakłady gastronomiczne oraz punkty usługowe wydzierżawiono. przystąpiono do modernizowania placówek i piekarni. W handlu wprowadzono nowe metody i formy – uruchomiono pierwsze sklepy samoobsługowe. Zgazyfikowano wszystkie sklepy oraz piekarnię.

Początek XXXI wieku to dalsza modernizacja sieci handlowej, rozwój sklepów samoobsługowych, własna gazetka promocyjna, realizacja kart płatniczych, całkowita modernizacja piekarni, ciastkarni dzięki środkom unijnym.

Aby uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne w ostatnich latach spółdzielnia nawiązała współpracę z ogólnopolską siecią handlową Eurocash organizując sklepy franczyzowe Delikatesy Centrum. W chwili obecnej działa w spółdzielni takich sklepów 5, tj. 3 w Grybowie oraz po jednym w Krużlowej i Ptaszkowej.

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „Składnica” w Grybowie była wyróżniona w V edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2010. Została też wyróżniona w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015. 

Więcej o niej pod adresem: http://shpgrybow.pl/