Efektywna FirmaInstytutPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator Polski 2018

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018  i VII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 314 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo działa efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 5,7 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo w latach 2015-2016 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 29 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2018.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo jest producentem wysokojakościowej żywności a zarazem jednym z największych w kraju gospodarstw rolnych. W swojej działalności Spółdzielnia kieruje się zasadą „od pola do stołu”. Agrofirma ukierunkowana jest na produkcję w cyklu zamkniętym: plony ze swoich pól i łąk przeznacza na produkcję pasz dla zwierząt z własnej hodowli, z nich zaś wytwarza we własnej przetwórni mięsnej produkty, które własnym transportem dostarcza do rozbudowanej sieci własnych sklepów mięsnych i hurtowni.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo powstała w 1950 roku jako Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Siedziba Spółdzielni mieści się w miejscowości Witkowo Pierwsze gmina Stargard Szczeciński. Obecnie Agrofirma Witkowo zrzesza około 1500 członków.

W skład Spółdzielni wchodzi 6 Zakładów Rolnych: Witkowo, Przewłoki, Reńsko, Stargard, Bralęcin, Rzeplino (posiadających dodatkowo filie ), Mieszalnia Pasz w Kolinie, Przetwórnia Mięsa i Drobiu, Baza Transportu, Zakład Handlu, Tartak oraz jednostka centralna Biuro Zarządu. Agrofirma Witkowo gospodaruje na ponad 12,8 tys. ha. Priorytetem produkcji roślinnej jest dostarczenie najwyższej jakości pasz dla bardzo rozwiniętej produkcji zwierzęcej. Spółdzielnia uprawia zboża, rzepak, kukurydzę na kiszonkę, buraki cukrowe oraz użytkuje ponad 3.000 ha trwałych łąk i pastwisk.

Agrofirma posiada rozbudowany w ostatnich latach kompleks magazynowo suszarniczy wraz z dwoma liniami produkcji pasz treściwych. Specjalistyczne samochody Bazy Transportu dowożą mieszanki na fermy. Potencjał ten pozwala spółdzielcom z Witkowa utrzymywać niemal 5.000 szt bydła mlecznego HF i prawie 4.500 szt bydła mięsnego w 6 czystych rasach. Spółdzielnia produkuje także około 53.000 szt tuczników, 4,6 mln szt drobiu rzeźnego, 42 mln jaj konsumpcyjnych rocznie a spółdzielcza wylęgarnia drobiu produkuje rocznie ponad 4,6 mln szt piskląt na brojlera.

Więcej informacji o firmie pod adresami:

http://www.agrofirmawitkowo.pl

https://www.facebook.com/agrofirmawitkowo

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.