Softmaks.Pl Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2019

Softmaks.Pl Sp. z o.o. w Bydgoszczy została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 20,3 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

System ERP i Business Intelligence z Polski

Softmaks.pl jest producentem systemu MAKS ERP, który był wielokrotnie doceniamy w rankingach. System MAKS jest funkcjonalnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie firmą i obsługę przedsiębiorstwa. Znajduje on zastosowanie zarówno w małych, średnich firmach usługowych, handlowych, produkcyjnych i innych, które wymagają czegoś więcej niż uniwersalne oprogramowanie.

Sekret z Polski

Na czym polega sekret systemu MAKS ERP? Po pierwsze system jest łatwy w obsłudze, zarówno dla starszych pracowników jak i młodszych. Po drugie system jest stworzony przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców, doskonale odnajduje się w polskich realiach. Po trzecie system wspierany jest przez konsultantów o szerokiej wiedzy merytorycznej, co jest niezwykle rzadkie w polskiej rzeczywistości.
– Doskonale zdajemy sobie sprawę i mówią to nam nasi Klienci, którzy pracowali na zagranicznych systemach, że to, że jesteśmy producentem systemu ERP z Polski jest naszym atutem. Plasujemy się na półce cenowej dla wymagających małych i średnich firm, dla których pudełko jest niewystarczające a rozwiązanie zagraniczne nieatrakcyjne względem funkcjonalności jakie oferuje MAKS ERP z Polski. – mówi Remigiusz Zagórski, Kierownik Marketingu i Sprzedaży Softmaks.pl.

Moduły systemu ERP

• Finanse i Księgowość – automatyczne rozliczanie kosztów, kontrolowanie zasobów finansowych, prowadzenie pełnej e-sprawozdawczości finansowej,
• Płatności – eksportowanie przelewów bankowych, sprawdzanie płynności finansowej, generowanie przelewów za pomocą mechanizmu podzielonej płatności,
• Majątek Trwały – opisywanie składników majątku, kontrolowanie odpisów amortyzacyjnych, optymalne i efektowne gospodarowanie majątkiem,
• Zaopatrzenie – sprawne planowanie zakupów, realizowanie umów z dostawcą w jednym miejscu, automatyczne wystawianie dokumentacji logistycznej,
• Sprzedaż – kontrolowanie każdego etapu sprzedaży, korzystanie z eFaktur, zarządzanie cennikami w sposób elastyczny,
• Kontrola Jakości – wydawanie świadectw zgodności z zamówieniem, dokładne kontrolowanie jakości wyrobów,
• Logistyka – analizowanie najważniejszych kwestii, praca z terminalami kodów paskowych, segmentowanie indeksów magazynowych,
• Produkcja – tworzenie planów produkcyjnych, kalkulowanie kosztów zlecenia.

System Business Intelligence

System Business Intelligence ma za zadanie wspierać przedsiębiorcę w podejmowaniu określonych decyzji biznesowych, które wpłyną na dalszy rozwój firmy. Okazuje się, że tego typu rozwiązanie wpływa nie tylko na oszczędność czasu i kosztów, lecz także zapewnia klientowi kompleksowe dane na temat działalności gospodarczej firmy. System MAKS BI dostarcza konkretne informacje, w danej formie i w danym czasie, jak i właściwym osobom. Automatyczny proces zbierania danych bazuje na dostępnych źródłach, a tym samym pozwala przetwarzać informacje w przystępny dla przedsiębiorcy raport, z którego skorzystać można w każdej chwili. Ponadto oprogramowanie od Softmaks sprawia, że zniwelowane zostaje ryzyko wystąpienia błędu w zasadzie do zera, a zebrane dane są na bieżąco aktualizowane.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://softmaks.pl/

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.