Softmaks.Pl Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Softmaks.Pl Sp. z o.o. w Bydgoszczy została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 31,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 10,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 15 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

System ERP i Business Intelligence z Polski

Softmaks.pl jest producentem systemu MAKS ERP, który był wielokrotnie doceniamy w rankingach. System MAKS jest funkcjonalnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie firmą i obsługę przedsiębiorstwa. Znajduje on zastosowanie zarówno w małych, średnich firmach usługowych, handlowych, produkcyjnych i innych, które wymagają czegoś więcej niż uniwersalne oprogramowanie.

Sekret z Polski

Na czym polega sekret systemu MAKS ERP? Po pierwsze system jest łatwy w obsłudze, zarówno dla starszych pracowników jak i młodszych. Po drugie system jest stworzony przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców, doskonale odnajduje się w polskich realiach. Po trzecie system wspierany jest przez konsultantów o szerokiej wiedzy merytorycznej, co jest niezwykle rzadkie w polskiej rzeczywistości.
– Doskonale zdajemy sobie sprawę i mówią to nam nasi Klienci, którzy pracowali na zagranicznych systemach, że to, że jesteśmy producentem systemu ERP z Polski jest naszym atutem. Plasujemy się na półce cenowej dla wymagających małych i średnich firm, dla których pudełko jest niewystarczające a rozwiązanie zagraniczne nieatrakcyjne względem funkcjonalności jakie oferuje MAKS ERP z Polski. – mówi Remigiusz Zagórski, Kierownik Marketingu i Sprzedaży Softmaks.pl.

Moduły systemu ERP

• Finanse i Księgowość – automatyczne rozliczanie kosztów, kontrolowanie zasobów finansowych, prowadzenie pełnej e-sprawozdawczości finansowej,
• Płatności – eksportowanie przelewów bankowych, sprawdzanie płynności finansowej, generowanie przelewów za pomocą mechanizmu podzielonej płatności,
• Majątek Trwały – opisywanie składników majątku, kontrolowanie odpisów amortyzacyjnych, optymalne i efektowne gospodarowanie majątkiem,
• Zaopatrzenie – sprawne planowanie zakupów, realizowanie umów z dostawcą w jednym miejscu, automatyczne wystawianie dokumentacji logistycznej,
• Sprzedaż – kontrolowanie każdego etapu sprzedaży, korzystanie z eFaktur, zarządzanie cennikami w sposób elastyczny,
• Kontrola Jakości – wydawanie świadectw zgodności z zamówieniem, dokładne kontrolowanie jakości wyrobów,
• Logistyka – analizowanie najważniejszych kwestii, praca z terminalami kodów paskowych, segmentowanie indeksów magazynowych,
• Produkcja – tworzenie planów produkcyjnych, kalkulowanie kosztów zlecenia.

System Business Intelligence

System Business Intelligence ma za zadanie wspierać przedsiębiorcę w podejmowaniu określonych decyzji biznesowych, które wpłyną na dalszy rozwój firmy. Okazuje się, że tego typu rozwiązanie wpływa nie tylko na oszczędność czasu i kosztów, lecz także zapewnia klientowi kompleksowe dane na temat działalności gospodarczej firmy. System MAKS BI dostarcza konkretne informacje, w danej formie i w danym czasie, jak i właściwym osobom. Automatyczny proces zbierania danych bazuje na dostępnych źródłach, a tym samym pozwala przetwarzać informacje w przystępny dla przedsiębiorcy raport, z którego skorzystać można w każdej chwili. Ponadto oprogramowanie od Softmaks sprawia, że zniwelowane zostaje ryzyko wystąpienia błędu w zasadzie do zera, a zebrane dane są na bieżąco aktualizowane.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://softmaks.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.