Gepardy Biznesu

SOFTINTEGRATION sp. z o.o. w Krośnie jest Gepardem Biznesu 2017

SOFTINTEGRATION sp. z o.o. w Krośnie została wyróżniona w XII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2017.

SOFTINTEGRATION sp. z o.o. w Krośnie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 469,5 proc.  To oznacza, że  SOFTINTEGRATION sp. z o.o. w Krośnie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe SOFTINTEGRATION sp. z o.o. w Krośnie
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 584 634 8,6
Zysk netto w tys. zł 2 29 1350,0
Kapitał własny w tys. zł 58 87 50,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 1408,6
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 469,5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 0,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 4,6
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 w proc. 4,9
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016  w proc. 2,5
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2015-2016, podanych przez  SOFTINTEGRATION sp. z o.o. w Krośnie

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.