Efektywna Firma

SoftHard SA w Płocku jest Efektywną Firmą 2015

SoftHard SA w Płocku jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

SoftHard SA w Płocku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że SoftHard SA w Płocku rozwija się, ale nie na tyle  dynamicznie, by zdobyć wyróżnienie w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w której wymagana jest średnia z dynamik trzech parametrów minimum 10 proc.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 10,2 proc., a to oznacza, że SoftHard SA w Płocku działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
SoftHard SA w Płocku może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe SoftHard SA w Płocku
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 8922 8049 -9,8
Zysk netto w tys. zł 1181 573 -51,5
Kapitał własny w tys. zł 7380 7903 7,1
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -54,2
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -18,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 13,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 7,1
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 20,4
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 10,2

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez SoftHard SA w Płocku.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.