Efektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna Firma

SoftHard S.A. w Płocku jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2018

SoftHard S.A. w Płocku jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2018.  Została  bowiem wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2018 i  XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, a to oznacza, że jest też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił rozwój SoftHard S.A. w Płocku, badając dynamikę przychodów i zysku netto  w latach 2015-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 29,2 proc.  To oznacza, że  SoftHard S.A. w Płocku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015-2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 11,5 proc., a to oznacza, że  SoftHard S.A. w Płocku działa tak efektywnie, że została wyróżniona w XI edycji  Konkursu Efektywna Firma 2018 i może używać tytułu Efektywna Firma 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Statuetka Konkursu Efektywna Firma 2018
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
SoftHard S.A. w Płocku została więc też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania  2018. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Wyniki finansowe SoftHard S.A. w Płocku
Rok 2015 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł 8594 8668 0,9
Zysk netto w tys. zł 694 1296 86,7
Suma dynamiki sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 87,6
Średnia z dynamiki sprzedaży i zysku netto  w latach  2015-2016 29,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 8,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 15,0
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. w proc. 23,0
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. w proc. 11,5

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XIII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2018.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XI edycja konkursu Efektywna Firma 2018.

Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa VI edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.