Soft Team Consulting Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Soft Team Consulting  Sp. z o.o. w Katowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 36,6  proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019- 2020 r. osiągnął poziom 7,1 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Firma Soft Team Consulting Sp. z o.o. rozpoczęła swoją samodzielną działalność na rynku IT w 2008 r. i od tego czasu rejestruje swój stabilny rozwój i poszerza portfolio swoich rozwiązań.

Jej kompetencje potwierdzają liczne udane wdrożenia systemów informatycznych producenta SAP. Spółka Soft Team Consulting to pracownicy – team, którzy od lat budują prestiż i zaufanie do tej Firmy.

Jest jednym z nielicznych partnerów korporacji SAP, utrzymujących swoją pozycję w pierwszej piątce w linii produktów kierowanych dla MSP – SAP Business One

„Soft Team Consulting tworzy i rozwija również swoje własne rozwiązania branżowe (Add on), będące rozszerzeniami standardowej wersji systemu IT – SAP Bussines One. Wypracowaliśmy własną metodykę MASAP, której głównym założeniem jest weryfikacja zgodności prac z oczekiwaniami kluczowych użytkowników na każdym etapie wdrożenia. Ponad to jesteśmy partnerem biznesowym dla podmiotów o szerokim spektrum działania, a nasze wdrożone rozwiązania funkcjonują nie tylko w Polsce, ale również we Francji, Holandii, Czechach, Izraelu, Niemczech, Włoszech i Szwajcarii”, mówi Marcin Karasek, Dyrektor Handlowy Soft Team Consulting Sp. z o.o.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: www.soft-team.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Od 2008 r  instytut organizuje konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB organizuje też konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.