Sodexo Polska jest Brylantem Polskiej Gospodarki 2018

Sodexo Polska Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i VII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Sodexo Polska Sp. z o.o. w Warszawie w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 79 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Sodexo Polska Sp. z o.o. w Warszawie w latach 2015-2016 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 5,2 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2018.

Sodexo to społeczność składająca się z klientów, konsumentów i pracowników. Oferuje szeroki wachlarz usług, dzięki któremu wpływa na poprawę jakości życia, a jednocześnie na realizację celów swoich klientów i ich pracowników.

Sodexo projektuje, zarządza i dostarcza kompleksowe usługi wpływające na poprawę jakości życia klientów i konsumentów.

Jest strategicznym  partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych.

Codziennie ponad 2000 pracowników Sodexo w Polsce z pasją świadczy usługi dla klientów z różnorodnych segmentów rynku: korporacji, sportu i rekreacji, edukacji, służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości.

Usługi firmy obejmują:

Usługi dla nieruchomości (On-site Services) – kompleksowe rozwiązania z zakresu usług dla nieruchomości, w tym zarządzanie nieruchomościami, administracja, zarządzanie projektami i przeprowadzki, obsługa techniczna, zarządzanie energią, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie, obsługa recepcji, usługi concierge, usługi pocztowe i zarządzania dokumentacją, obsługa sal konferencyjnych, usługi żywieniowe (prowadzenie restauracji, catering, obsługa imprez okolicznościowych) i ochrona.

Usługi motywacyjne (Benefits & Rewards Services) – doradztwo w obszarze tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w zakresie budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Wieloletnie doświadczenie firmy pokazuje, że kompleksowe usługi motywacyjne pozytywnie wpływają na wydajność organizacji.

Więcej o firmie na stronie: http://pl.sodexo.com/home.html

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

 

Od 2012 roku organizuje Konkursu Wielki Modernizator Polski na podstawie danych o inwestycjach w środki trwałe. Jeżeli w badanym dwuletnim okresie amortyzacja w firmie wyniesie więcej niż 5 mln zł, zyskuje ona tytuł Wielki Modernizator Polski.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.