Konkursy

SIGNUM Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. w Warszawie Efektywną Firmą 2013

SIGNUM Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. w Warszawie zyskała tytuł Efektywną Firmą 2013, bo jej średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2010-2012 wyniosła 40 proc. Zdobyła ona też tytuł Gepard Biznesu 2013.

 

W Konkursie Efektywna Firma, który Instytut Nowoczesnego Biznesu prowadzi od 2008 r., analizowana jest efektywność, liczona jako stosunek zysku netto do przychodów.

Jeżeli średnie z tego stosunku jest wyższa w badanym okresie niż 5 proc., przyznajemy tytuł Efektywna Firma.

SIGNUM Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. w Warszawie, która przesłała dziś do Instytut Nowoczesnego Biznesu dane za lata 2010-2012, może bezterminowo posługiwać się tytułem Efektywna Firma 2013, bo jej średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2010-2012 wyniosła 40 proc.

Spółka zastrzegła informacje o przychodach do wiadomości Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

SIGNUM Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. w Warszawie zdobyła też tytuł Gepard Biznesu 2013, gdyż jej wartość rynkowa w latach 2011-2013 wzrosła o 285 %. Informacje o tym pod adresem: http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/3367/217/ .