Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i  XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020  na podstawie danych finansowych.

Wartość rynkowa firmy we wrześniu 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 10,7 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 54,8 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

To jedna z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. Specjalizuje się w działalności wymagającej doświadczenia i wiedzy z dziedziny matematyki aktuarialnej, ubezpieczeniowej i finansowej.

Oferuje bardzo szeroki zakres usług aktuarialnych, ze szczególnym nastawieniem na wycenę zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom (m. in. aktuarialne wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, opcje na akcje, warranty). Wszystkie wyliczenia są dokonywane przez doświadczonych aktuariuszy, zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości KSR 6, Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 19, Krajowym Standardem Aktuarialnym nr 1 KSA nr 1 lub US GAAP.

Spółka wykonała ponad 10 000 wycen dla różnych podmiotów, w tym także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród jej klientów znajdują się zarówno firmy zatrudniające kilka tysięcy osób, jak i firmy kilkunastoosobowe, firmy prywatne jak i przedsiębiorstwa państwowe, firmy polskie jak i zagraniczne.

Więcej informacji o firmie pod adresem: www.signumbiuro.pl

Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.