Sigma Sp. z o.o. w Krośnie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2018

Sigma Sp. z o.o. w Krośnie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2018.  Została  bowiem wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznes 2018 i  XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, a to oznacza, że jest też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Sigma Sp. z o.o. w Krośnie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 39,2 proc.  To oznacza, że  Sigma Sp. z o.o. w Krośnie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016-2017.  Jego średnia w tych latach wyniosła 14,7 proc., a to oznacza, że  Sigma Sp. z o.o. w Krośnie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w XI edycji  Konkursu Efektywna Firma 2018 i może używać tytułu Efektywna Firma 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.
Statuetka Konkursu Efektywna Firma 2018
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.
Sigma Sp. z o.o. w Krośnie została więc też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania  2018. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Wyniki finansowe Sigma Sp. z o.o. w Krośnie
Rok 2016 2017 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 16429 19221 17,0
Przychody netto ze sprzedaży za granicą w tys. zł 281 497 76,9
Zysk netto w tys. zł 2397 2845 18,7
Kapitał własny w tys. zł 862 1569 82,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015 117,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015 39,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 14,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2015 r. w proc. 14,8
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 w proc. 29,4
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015  w proc. 14,7

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez Sigma Sp. z o.o. w Krośnie

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XIII edycja konkursu Gepardy Biznesu 2018.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa XI edycja konkursu Efektywna Firma 2018.

Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa VI edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.