Efektywna Firma

SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi jest Efektywną Firmą 2015

SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 7,3 proc., a to oznacza, że SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 47797 51397 7,5
Zysk netto w tys. zł 4346 2828 -34,9
Kapitał własny w tys. zł 25370 25699 1,3
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -26,1
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 -8,7
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 9,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 5,5
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 14,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 7,3

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez SCORPIO Sp. z o.o. w Łodzi.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.