Efektywna FirmaGepardy BiznesuMocna Firma

Rozwój MPWiK we Włocławku przez inwestycje w ramach Projektu POIiŚ

W ostatnich latach rozwój MPWiK we Włocławku wspierają głównie inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną , realizowane w ramach Projektu POIiŚ, mówi Bogdan Laszuk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.
Bogdan Laszuk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku:
Projekt POIiŚ„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” podlega w latach 2009-2014 realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:
•    modernizację i przebudowę Głównej Przepompowni Ścieków przy ul. Toruńskiej,
•    modernizację i rozbudowę Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej,
•    trzy etapy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 20 km wraz z przepompowniami ścieków,
•    dostawę i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieciową z wykorzystaniem technologii GIS (z jęz. angielskiego Geographic Information System tj. System Informacji Geograficznej),
•    dostawę dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z przepompowniami.
Całkowity koszt kwalifikowany projektu POIiŚ bez podatku VAT wynosi ok. 41 mln zł, w tym wartość przewidywanego dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na maksymalnym poziomie ok. 20,7 mln zł, czyli około 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.
Dzięki realizacji Projektu w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej we włocławskich dzielnicach: Michelin, Zawiśle, Południe oraz Zazamcze, zwiększa się dostępność mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, poprawia się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową i sprawną pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek.
Jednocześnie dzięki modernizacji i rozbudowie Ujęcia i SUW „Krzywe Błota” z systemem monitoringu, realizacja Projektu przyczynia się do poprawy efektywności pracy ujęcia oraz zwiększenia pewności i niezawodności dostaw wody.
 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Image
Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z lotu ptaka.
fot. z archiwum MPWiK we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku została wyróżniona w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2013, VI edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2013 oraz  I edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2013.