Roseti Polska Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Roseti Polska Sp. z o.o. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 641,7 proc., co przyniosło jej tytuł Gepardy Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019- 2020 osiągnął poziom 19,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Roseti Polska Sp. z o.o. tworzą osoby mające wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi, środkami UE oraz posiadające kontakty międzynarodowe w środowiskach samorządowych. Roseti Polska świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania funduszy europejskich. Jej domeną jest skuteczna pomoc podmiotom sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego, w uzyskaniu dotacji na realizacje inwestycji.

W ramach oferowanych usług firma zapewnia profesjonalną opiekę na etapie przygotowania projektu, wnioskowania o dotację oraz rozliczenia inwestycji. W ofercie jest również doradztwo i pomoc w uzyskaniu zwrotnych instrumentów finansowania przedsięwzięć takich jak kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, pożyczka czy leasing, które często stanowią uzupełnienie montażu finansowego projektu.

To co wyróżnia zespół Roseti Polska Sp. z o.o. to sprawna komunikacja oraz szybkość reagowania na potrzeby klientów bez wpływu na skuteczność i jakość świadczonych usług. Zdobyta w ciągu lat wiedza na temat finansów, ekonomii i prawa oraz ogromne doświadczenie pozwalają firmie znajdować rozwiązania budujące realną wartość dla biznesu.

Roseti Polska to również organizacja szkoleń, eventów, konferencji, imprez integracyjnych. Na początku każdego roku kalendarzowego cyklicznie organizuje szkolenia na luksusowych statkach i w ciekawych miejscach. Pozyskiwanie, rozliczania oraz utrzymania trwałości projektów dofinansowanych z UE – to wiodące tematy spotkań. Jej prelegenci to zawsze wykwalifikowani, profesjonalni, certyfikowani i doświadczeni trenerzy ze stażem w administracji publicznej, eksperci i praktycy w dziedzinie pozyskiwania, rozliczania i wdrażania projektów dofinansowanych środkami UE.

Łączy  wysoki poziom przekazywania wiedzy z praktyką i możliwością obcowania w ciekawych i pięknych miejscach na świecie.

Nawiązane na rejsach kontakty niejednokrotnie zaowocowały już wspólnymi, dochodowymi przedsięwzięciami. Do tej pory rejsy odbywały się po Wyspach Kanaryjskich, Karaibach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Tajlandii i Malezji.

Roseti Polska organizuje również cyklicznie Międzynarodowe Spotkania Samorządowe z udziałem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów z zagranicznymi przedstawicielami odpowiadającymi ich stanowiskom. Spotkania te mają na celu integrację, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Odbyły się już 2 edycje spotkań w Bibione oraz nad jeziorem Garda we Włoszech. Kolejne planuje w Genui.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://roseti.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.