ROHLIG SUUS Logistics wśród liderów polskiej branży TSL

ROHLIG SUUS Logistics zakończył 2015 rok z bardzo dobrym wynikiem finansowym
i pełną realizacją przyjętych założeń. Firma osiągnęła przychód w wysokości ponad 600 mln zł, co w stosunku do 2014 roku stanowi wzrost o prawie 5 proc. W tegorocznym rankingu TSL Gazety Prawnej, przedsiębiorstwo uplasowało się na trzecim miejscu wśród kompleksowych operatorów logistycznych w Polsce.

Zeszły rok przyniósł ROHLIG SUUS Logistics dynamiczny rozwój przesyłek e-commerce oraz nowe możliwości logistyczne na Bliskim i Dalekim Wschodzie, natomiast ostatnie sześć miesięcy to kontynuacja wzrostu sprzedaży o blisko 11% w odniesieniu do analogicznego okresu
w roku biegłym. Stabilna pozycja rynkowa operatora jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, obejmującej budowę możliwie szerokiej i kompleksowej oferty usług oraz szybkiego reagowania na potrzeby klientów. Takie podejście nie tylko pozwala na obsługę wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw ale podnosi również konkurencyjność przedsiębiorstwa.

 

Jak wskazuje Tadeusz Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ROHLIG SUUS LogisticsOprócz naszych tradycyjnych usług, obejmujących m.in.: transport drogowy, morski, czy logistykę kontraktową od lat konsekwentnie rozwijamy i inwestujemy w system dystrybucji krajowej. Rok 2015 był dla nas przełomowym momentem, ponieważ pod koniec roku osiągnęliśmy planowaną
w skali miesiąca liczbę przesyłek tj.  100 tys. a dane z początku roku potwierdzają, że jest to trend stały a nawet wzrostowy. To spowodowało, że produkt ten staje się dla nas coraz bardziej rentowny i będzie niezwykle ważnym elementem, powiedziałbym nawet fundamentem dalszego rozwoju wszystkich serwisów z naszego portfela usług, które łącznie tworzą dla coraz większej rzeszy naszych klientów komplementarny łańcuch dostaw. Na uwagę zasługuje fakt, że znacznie zwiększyliśmy liczbę dostaw przesyłek e-commerce a założenia budżetowe na 2015 rok odnośnie
e-biznesu zostały zrealizowane. Obsługa klientów internetowych w obszarze B2C jest dla nas niezwykle ważna, szczególnie jeśli chodzi o towary wielkogabarytowe, w których się specjalizujemy.

 

Od blisko 2 lat ROHLIG SUUS Logistics sukcesywnie rozwija usługi dedykowane e-sektorowi, wzmacniając swoją przewagę w obsłudze magazynowej i dostawach przesyłek o gabarytach większych niż paczki podejmowane przez branżę kurierską i paczkomaty. W Efekcie, w ciągu ostatniego roku operator nie tylko podwoił liczbę wysyłek e-commerce ale zanotował również 2,5 – krotny wzrost sprzedaży przesyłek B2C. Obecnie już 22 proc dostaw drobnicy krajowej, stanowią dostawy do odbiorców indywidualnych, a liczba ta systematycznie wzrasta. Tylko w pierwszym półroczu tego roku ROHLIG SUUS zanotował już 5 procentowy wzrost.

 

Budowa szerokiego wachlarza usług operatora objęła również nowe możliwości logistyczne
w zakresie frachtu kolejowego oraz transportów do Iranu. Chcąc wzmocnić swoją obecność na Bliskim Wschodzie, ROHLIG SUUS Logistics podpisał umowę o współpracy z dwoma irańskimi partnerami w obszarze transportu intermodalnego (transport morski, lotniczy, kolejowy
i drogowy) na trasie Iran – Polska oraz frachtu morskiego na kierunku Daleki Wschód – Iran.
W ramach frachtu kolejowego, operator rozszerzył ofertę połączeń z Dalekim Wschodem,
a szczególnie z Chinami. Jeszcze przed rokiem firma obsługiwała 2 bezpośrednie serwisy kolejowe
z Państwa Środka do Polski. Obecnie realizuje 9 regularnych połączeń ze wschodniej części Chin do Europy.

 

W odpowiedzi na zainteresowanie rynku, ROHLIG SUUS Logistics wzmocnił także obsługę logistyczną projektów inwestycyjnych oraz przesyłek ponadgabarytowych i ciężkich, w ramach usługi Project Cargo. Dedykowany dział, złożony z ekspertów w tej dziedzinie, zrealizował
w ubiegłym roku kilka znaczących transportów, przygotowując się obecnie do przeprowadzenia kolejnych.

 

Jakie są dalsze plany operatora? Jak podkreśla Tadeusz Chmielewski – W przyszłości  zamierzamy rozwijać obszary związane z cyfryzacją przedsiębiorstwa, tworząc jeszcze bardziej nowoczesną organizację, która nie tylko będzie realizować dostawy przesyłek naszych klientów bez zbędnej biurokracji ale również wyznaczać trendy rynkowe.

 

Rohlig Suus Logistics S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i w VI edycji Konkursu Wielki Modernizator Europy 2015 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.