RMA – POLSKA Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator Polski 2019

RMA – POLSKA Sp. z o.o.  w Chojnowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma i VIII edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma  działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął w jej przypadku poziom 10,3 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 27 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

W latach 2016-2017 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 6 mln zł, dzięki czemu zyskał tytuł Wielki Modernizator Polski 2019.

Historia koncernu RMA rozpoczęła się w 1969 roku w warsztacie Siegfrieda Truttenbacha w Niemczech – pierwszej siedzibie Faulhaber i Truttenbach OHG.  W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat firma dynamicznie się rozwijała, a dziś koncern RMA jest wiodącym producentem armatury wykorzystywanej do przesyłu gazu i ropy naftowej w największych inwestycjach w Europie i na całym świecie.    W trzech europejskich i dwóch azjatyckich (Królestwo Bahrajnu i Rosja) zakładach koncern zatrudnia ponad siedmiuset pracowników.

Koncern RMA jest  uznanym partnerem wielu potentatów w dziedzinie przesyłu gazu i mediów palnych.

Warto podkreślić, że koncern RMA to wciąż rodzinny biznes, zarządzany przez Andreasa Truttenbach – prezesa koncernu.

W 1996  roku w Chojnowie  na bazie „green field” powstaje pierwszy zagraniczny oddział koncernu RMA  – firma „RMA POLSKA” sp. z o.o.

Po szybkiej budowie pierwszej hali produkcyjnej i biurowca oraz przeszkoleniu w Niemczech pracowników produkcyjnych, już na przełomie lat 1997/1998 „RMA POLSKA” wysłała do zakładów macierzystych RMA w Niemczech pierwsze transporty z gotowymi produktami: monoblokami  izolacyjnymi, złączami typu M oraz osprzętem armatury gazowej.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku przedsiębiorstwo nieustannie się rozwijało. Kolejne etapy rozbudowy zakładu pozwoliły osiągnąć powierzchnię 6000 m2  (etap I – 2004 rok, etap II- 2010 rok oraz etap III rozbudowy w 2013 roku). Rozszerzono również zakres produkcji i oferowanych usług dostosowując je do oczekiwań klientów. Poczynione zostały również inwestycje w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, do których obsługi zatrudniono najlepszych fachowców.

Firma dużą uwagę przywiązuje do ciągłego podnoszenie kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników .

Wraz z poszerzaniem możliwości produkcyjnych i zakresu oferowanych usług, firma realizowała z góry założony plan pozyskiwania istotnych certyfikatów, aprobat i dopuszczeń, potwierdzając tym samym wysokie standardy produkcyjne, zgodne z wymogami rynku i przedmiotowymi normami. Działania te zbudowały w oczach klientów RMA Polska wizerunek solidnego i godnego zaufania partnera, posiadającego ugruntowaną pozycję rynkową w kraju i za granicą.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://rma.com.pl/

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.