Efektywna Firma

RCC NOVA Sp. z o.o. Efektywną Firmą 2013

ImageRCC NOVA Sp. z o.o.  w Krakowie jako pierwsza zyskała tytuł  Efektywną Firmą 2013, bo jej średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2010-2012 wyniosła 7 proc. Wcześniej zdobyła ona tytuł Gepard Biznesu 2012.

 

 

Wyniki finansowe RCC NOVA Sp. z o.o. w Krakowie
Rok 2010 2011 2012
Przychody (w tys. zł)  1642 4077 4648
Zysk netto (w tys. zł)  88 441 246
Efektywność (w proc.)  5 11 5
Suma efektywności 21
Średnia efektywność w latach 2010-2012 (w proc.)  7

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez  RCC NOVA Sp. z o.o. w Krakowie.

W Konkursie Efektywna Firma, który Instytut Nowoczesnego Biznesu prowadzi od 2008 r., analizowana jest efektywność, liczona jako stosunek zysku netto do przychodów.

Jeżeli średnie z tego stosunku jest wyższa w badanym okresie niż 5 proc., przyznajemy tytuł Efektywna Firma.

RCC NOVA Sp. z o.o. w Krakowie, która przesłała dziś do Instytut Nowoczesnego Biznesu  dane za lata 2010-2012, może bezterminowo posługiwać się tytułem Efektywna Firma 2013, bo jej średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2010-2012 wyniosła 7 proc.

RCC NOVA Sp. z o.o. w Krakowie przysłała w styczniu 2013 r. mejlem do Instytut Nowoczesnego Biznesu swoje wyniki finansowe za lata 2008-2011 i została Gepardem Biznesu 2012, bo jej  wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o 745%.

Jej wartości rynkowej na koniec marca 2013 r. nie możemy jeszcze policzyć, bo nie są jeszcze znane wskaźniki giełdowe za cały marzec 2013 r.

Iwona Gierłach, prezes zarządu RCC NOVA Sp. z o.o. w Krakowie, została pierwszym członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu w 2013 r.