Efektywna FirmaGepardy Biznesu

RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017

Firma RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk  jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2017.  Została  bowiem wyróżniona w XII edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i  X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017, a to oznacza, że jest też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017.

Firma  RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017 wyniosła 165 proc.  To oznacza, że  RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i2016.  Jego średnia w tych latach wyniosła 23 proc., a to oznacza, że  firma RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Firma RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk została więc też laureatem V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

 

 

Wyniki finansowe firmy RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk
Rok 2014 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 4084 12060
Zysk netto w tys. zł 967 2701
Kapitał własny w tys. zł 2315 5181
Wartość księgowa w tys. zł 3 282 7 882
Efektywność w proc. 23,7 22,4
Suma efektywności  w latach 2014  i 2016 w proc. 46,1
Średnia efektywność w latach 2014 i 2016 w proc. 23,0
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2017 20,10
C/Wk marzec  2017 1,34
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 20017
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 4464
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 24480
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 12240
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Z 54290
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Wk 10562
Suma wartości rynkowej w marcu 2017 z 2 wskaźników (w tys. zł) 64852
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 32426
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2017 r. (w proc.) 165

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez RAMELBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Andrzej Młynarczyk

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2017 r. – C/Z:  20,1, a  C/WK: 1,34.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2017

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dwunasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.