Rady Polityki Pieniężnej znowu podwyższyła stopy procentowe

8 czerwca 2022 r. Rady Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc do poziomu:

stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;
stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej;
stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 czerwca 2022 r.

Wzroście oprocentowanie kredytów i lokat bankowych, z tym że tych drugich zapewne mniej.