Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniża stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie po raz trzeci z rzędu w ciągu dwóch miesięcy obniżyła stopy procentowe. Podstawowa stopa będzie już tylko nieznacznie wyższa od zera.

Decyzją RPP stopy procentowe ustanowiono na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej (poprzednio 0,5%)
  • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej (poprzednio 1%)
  • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej (poprzednio 0%)
  • stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej (poprzednio 0,55%)
  • stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej (poprzednio 0,6%)

Uchwała RPP wchodzi w życie 29 maja 2020 r.

źródło: nbp.pl