PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp.j. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2021

PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp.j. w Józefowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 16,6 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 15,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

W 1976 roku firma powstała jako  „zakład ślusarski” o tradycjach rzemieślniczych. Pierwsze zamówienia realizowane – w ramach umowy 5-cio letniej – dla Zakładów Cegielskiego w Poznaniu i zakładów przemysłowych.

Główna linia produkcyjna to części zamienne do silników okrętowych oraz – w ramach programu „Rzemiosło dla Rzemiosła” – produkcja wtryskarek hydraulicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych (w sumie wykonano ich ponad 6000 kompletów).

W latach 80 – tych  mimo trudnego okresu firma utrzymuje się na rynku. W ramach „produkcji antyimportowej” rozpoczyna szeroką współpracę z Zakładami POLMOZBYT w całym kraju w zakresie produkcji katalogowych części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów.

PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp.j. w Józefowie była wielokrotnie wyróżniana w konkursach Instytut Europejskiego Biznesu

Firma przyjmuje nazwę PZM Wimet Józefów. Od tego momentu wyraźnie stawia na budowanie marki, jakość i terminowość dostaw oraz zadowolenie klienta. Udaje się pozyskać dużą grupę klientów na terenie Polski i zagranicą.

PZM Wimet produkuje już na eksport do Czechosłowacji (części do pomp dla Holdingu SIGMA) oraz do Austrii (sztywne haki holownicze).

W latach 90 –  tych zmiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce oraz wolny rynek wymuszają i mobilizują do poszerzania oferty, z jednej strony, z drugiej powodują destabilizację rynku (bankructwa firm klientów, wycofywanie się z zamówień w trakcie ich realizacji).

Mimo trudności i koniecznych wydatków – firma rozwija się i otrzymuje wiele nagród i wyróżnień. Główny rozwój infrastruktury firmy – części biurowej, magazynowej i produkcyjno – usługowej, a także – dla wygody dla klientów – bezpiecznego parkingu.

Zakup nowych maszyn i urządzeń, wprowadzenie nowoczesnych procedur i technologii – początki systemu zarządzania jakością.

Od tego czasu PZM Wimet zajmuje się również dystrybucją części zamiennych do pojazdów.

Firma poddaje się dobrowolnie audytowi mającemu na celu stwierdzenie jej ewentualnego szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Na podstawie przeprowadzonego operatu – zostaje zaklasyfikowana do I klasy emisji, i staje się firmą proekologiczną.

W latach 2000 – nych  firma decyduje się na poszerzenie zakresu swojej oferty. Powstaje PZM Wimet – Centrum Produkcji, Usług Zaopatrzenia Motoryzacji. Od tej pory zajmuje się też dystrybucją znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz produkcją szeroko pojętego wyposażenia parkingów i terenów służbowych.

W tym samym czasie realizuje pierwsze zamówienia „produkcji specjalnej” dla Ministerstwa Obrony Narodowej oraz służb mundurowych.

PZM Wimet otrzymuje Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP dla „Najlepszego Małego Polskiego Przedsiębiorstwa”.

Firma z sukcesem poddaje się audytowi recertyfikującemu na zgodność z Normą ISO 9001: 2000.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.pzmwimet.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.