Bez kategorii

Przyjazny inwestorom klimat w Giżycku

Przedsięwzięcia realizowane przez prywatnych przedsiębiorców w Giżycku współgrają z inwestycjami miejskimi, tworząc właśnie środowisko przyjazne do inwestowania, do kolejnych działań, mówi  Jolanta Piotrowska, burmistrz Giżycka.

 Giżycko – największe miasto na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, leżące na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, jest jednocześnie jednym z najbardziej aktywnych ośrodków gospodarczych regionu.

„Miasto intensywnie się rozwija, realizujemy liczne inwestycje infrastrukturalne, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów. Dzięki temu chcemy zainteresować działalnością lub nieruchomościami w Giżycku. Miasto staje się coraz atrakcyjniejszą lokalizacją, także dla inwestorów zza granicy, o czym może świadczyć wzrastająca liczba zagranicznych gości odwiedzających co roku Giżycko. Ważny jest oczywiście przyjazny inwestorom klimat. Przedsięwzięcia realizowane przez prywatnych przedsiębiorców w Giżycku współgrają z inwestycjami miejskimi, tworząc właśnie środowisko przyjazne do inwestowania, do kolejnych działań”, mówi  Jolanta Piotrowska, burmistrz Giżycka.

 

Pod względem liczby zarejestrowanych firm powiat giżycki wyprzedzany jest jedynie przez Olsztyn, Elbląg i Ełk. Szybkiemu rozwojowi z pewnością sprzyja wsparcie funduszy Unii Europejskiej. Wartość zrealizowanych w Giżycku do 2011 r. unijnych projektów wyniosła blisko 500 mln zł, z czego połowa stanowi dofinansowanie. Miasto aktywnie pozyskuje środki z programów unijnych, co zaowocowało rozpoczęciem wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, promocyjnych, a także edukacyjnych i społecznych, korzystnych dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców.

 

Dominujące dziedziny działalności gospodarczej Giżycka to usługi, drobna wytwórczość, produkcja i turystyka, która ze stoczniami jachtowymi stanowi branżę o zwiększonym potencjale rozwojowym. Dzięki wyjątkowo dogodnym warunkom do uprawiania żeglarstwa, wielu wodnym przystaniom i cyklicznym imprezom regatowym, Giżycko określane jest mianem Wodniackiej Stolicy Polski. Giżycko posiada nowoczesny, największy na Mazurach port pasażerski i jachtowy Ekomarina nad jez. Niegocin. Otaczające tereny to wymarzone miejsce do uprawiania turystyki aktywnej i sportów ekstremalnych. Będąc w Giżycku koniecznie trzeba zobaczyć Twierdzę Boyen, skrzydło zamku krzyżackiego (dziś jako odrestaurowana część luksusowego hotelu), most obrotowy na kanale Łuczańskim, Wieżę Ciśnień i kościół ewangelicki, nowy Pasaż Portowy, kładkę spacerową i giżyckie molo. Piękno Mazur dostrzega cały świat. Wielkie Jeziora Mazurskie okrzyknięte w światowym plebiscycie New7Wonders najpiękniejszym regionem w Europie, wśród 14 najpiękniejszych miejsc na świecie!  A smak prawdziwych Mazur można poznać właśnie w Giżycku!

 

Od wielu lat Giżycko odnotowuje pozytywne wskaźniki rozwoju gospodarczego. Nakłady inwestycyjne na  mieszkańca w latach 2003-2011 wzrosły aż o 166%, a wartość produkcji w latach 2007-2011 zwiększyła się o 33%. Pozytywne efekty rozwoju gospodarczego przekładają się także na wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w województwie warmińsko-mazurskim. W latach 2005-2011 wskaźnik ten wzrósł o 42%. W latach 2007-2011 udało się zmniejszyć liczbę bezrobotnych z 23 do 17,1%. Jednocześnie, województwo warmińsko-mazurskie i Giżycko należą do miejsc o konkurencyjnym poziomie wynagrodzeń i wysokiej dostępności wykwalifikowanych kadr. Wiele przedsięwzięć jest ściśle powiązanych  z miejskimi, np. w Porcie Ekomarina Giżycko, którego właścicielem jest miasto, zlokalizowana jest Tawerna Marina prowadzona przez giżycką restauratorkę. Tuż przy wyjątkowym giżyckim XIX-wiecznym moście obrotowym, sztandarowym zabytku miasta,  zlokalizowany jest ekskluzywny Hotel St. Bruno, którego częścią jest odrestaurowane skrzydło zamku krzyżackiego. Dlatego też współdziałanie, wspólna promocja i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jest nieodzowne.” – burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska.

 

Dominujące dziedziny działalności gospodarczej w mieście to usługi, drobna wytwórczość, produkcja i turystyka. Giżycko ma dobre połączenie drogowe z innymi regionami i miastami, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Miasto jest położone w odległości około 100 km od stolicy województwa – Olsztyna i około 250 km od Warszawy. Powiat giżycki graniczy z powiatami: mrągowskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, oleckim, ełckim i piskim. Z Giżycka jest też bardzo blisko do Obwodu Kaliningradzkiego (25 km), do granicy litewskiej (85 km) i do granicy z Białorusią (150 km). Najbliższe porty morskie w Gdańsku i Gdyni, rozwinięta jest oczywiście żegluga śródlądowa. Najbliższe porty lotnicze zlokalizowane są w Gdańsku i Warszawie, a zaledwie 5 km od centrum Giżycka znajduje się lądowisko dla małych samolotów.

 

„Dlaczego warto inwestować w Giżycku? Mamy wiele atutów: mała odległość do granicy – możliwość ekspansji za granicę,  walory przyrodnicze w kontekście produkcji „zdrowej żywności” i przetwórstwa owocowo-warzywnego, obszary leśne w regionie „Zielone Płuca Polski” sprzyjające rozwojowi przemysłu drzewnego, dostępność usług administracyjnych, handlowych i bankowych, wyjątkowe walory turystyczne, lokalizacja w sercu Wielkich Jezior Mazurskich, dobra infrastruktura techniczna miasta, znaczne nie zagospodarowane jeszcze tereny nad jeziorami,  mała konkurencja w stosunku do większych miast i konkurencyjność cenowa zasobów względem innych regionów w Polsce. Zapraszamy więc do Giżycka – to miejsce do mieszkania, wypoczywania i inwestowania!”  – burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej miasta, gdzie pod linkiem www.invest.gizycko.pl zamieszczona została nowa publikacja „Inwestuj w giżycku”. Jest to skondensowana informacja o gospodarce miasta, sytuacji w jakiej Giżycko jest teraz, jaki ma w sobie potencjał, jakie możliwości daje inwestorowi, zaproponowane są i opisane konkretne oferty inwestycyjne. Przedsiębiorca dowiaduje się o otoczeniu gospodarczym, o ważnych wskaźnikach, które są zebrane i opisane w jednym miejscu. Gospodarcza charakterystyka miasta jest wstępem do przedstawienia konkretnych terenów inwestycyjnych, które zlokalizowane są na mapie, oznaczone numerami poszczególnych ofert.

 

Folder jest  komplementarny z innymi wydanymi ostatnio folderami „Giżycko spacer po mieście” i „Twierdza Boyen”, a także wydawnictwem multimedialnym, zawierającym na płycie DVD m.in. ofertę inwestycyjną, z jednoczesnym przekierowaniem do wirtualnego spaceru, który również wkrótce będzie dostępny na stronie miasta www.wirtualnyspacer.gizycko.pl. Inwestor może więc zasięgną informacji w dowolnym czasie i miejscu. Może też wirtualnie znaleźć się w lokalizacji, która go interesuje.

 

Giżycko zostało wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.