Wielcy Modernizatorzy

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie przy wdrażaniu innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu ułatwią firmom zarabianie na najlepszych innowacjach. Dzięki współpracy tych dwóch instytucji przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie od wczesnego etapu prac badawczo-rozwojowych po komercjalizację swoich pomysłów. Z projektu już skorzystał krakowska firma GRC Technologie, kolejne projekty są w trakcie analiz.

Przede wszystkim chcemy w ten sposób uzupełnić ofertę partnerów, którzy już dziś działają na rynku w obszarze innowacyjności, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako kluczowa instytucja wspierająca pierwszy etap, czyli przekuwanie pomysłu na innowacyjność, prace badawczo-rozwojowe i wczesną ich komercjalizację, a później Agencja Rozwoju Przemysłu, która uzupełnia kapitał na komercjalizację tych pomysłów – wyjaśnia Patrycja Zielińska, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dzięki porozumieniu podpisanemu przez NCBiR i ARP polscy przedsiębiorcy otrzymają wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania nowego produktu. NCBiR poprzez swoje programy zapewnia wsparcie na etapie prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw i naukowców. Z kolei ARP, szczególnie poprzez fundusz ARP Venture, inwestuje środki, które pozwalają na komercjalizację pomysłu i uzyskanie przychodów z jego sprzedaży.

Pierwsza firma już skorzystała z tej współpracy. To krakowskie przedsiębiorstwo GRC Technologie. Rozwiązanie stosowane przez tę firmę, czyli produkcja m.in. cementu z popiołu powstającego ze spalania węgla, zostało opracowane przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu finansowanego przez NCBiR. Dalszy kapitał na rozpoczęcie produkcji zapewniła ARP Venture.

Wartością dodaną jest to, że przedsiębiorca będzie miał pełną ofertę wsparcia: kiedy wyjdzie z fazy badawczo-rozwojowej, będzie miał komfort, że otrzyma kapitał na komercjalizację tych prac – podkreśla Zielińska.

NCBiR w ramach swojego budżetu nie może wspierać komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych. Z kolei ARP nie finansuje wczesnych faz prac nad innowacyjnymi technologiami. Nowe porozumienie wzmocni dostępną w ramach programów NCBiR z rodziny BRIdge ofertę finansowania innowacyjnych projektów przy udziale funduszy wysokiego ryzyka.

Chcielibyśmy wspólnie, bardziej kompleksowo niż do tej pory, wesprzeć wszystkich przedsiębiorców, którzy realizują ambitne przedsięwzięcia zaczynające się w fazie badawczo-rozwojowej – podkreśla prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie nie jest ograniczone pod względem branż lub typów produktów, choć prof. Kurzydłowski przyznaje, że zapewne większość funduszy trafi do naukowców i firm funkcjonujących w sektorze wysokich technologii oraz do opartej na tego typu technologiach części sektora przemysłowego.

Zielińska dodaje, że trwają już rozmowy nad wsparciem kolejnych projektów, jednak przed sfinalizowaniem tych negocjacji nie może ujawniać, jakich produktów i sektorów dotyczą.

Badamy kolejne inwestycje. Pewnie jako ARP Venture będziemy obejmować status obserwatora w tych inwestycjach w pierwszej fazie komercjalizacji, by przyglądać się, jak rokują, jak się rozwijają, żeby w fazie, w której się kończy finansowanie z NCBiR, uzupełnić kapitałem z Agencji Rozwoju Przemysłu – wyjaśnia Zielińska.

Powołany pod koniec ubiegłego roku fundusz venture capital ARP Venture dysponuje budżetem ponad 300 mln zł. Zgodnie z założeniami tego funduszu, firmy mogą liczyć na inwestycję w wysokości 5-15 mln zł na okres do 5 lat. ARP łącznie, również poprzez inne mechanizmy, chce do 2020 r. przeznaczyć na innowacyjność 1,3 mld zł.

źródło: Newseria