Przedsiębiorcy apelują o podmiotowy model rozwoju

29 listopada  2019 r. w Warszawie miała miejsce ważna dla polskich przedsiębiorców Konferencja „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze. W trakcie wydarzenia oficjalnie przedstawiono raport PTG wskazujący na potrzebę stworzenia spójnego modelu rozwoju gospodarczego kraju. Raport uzupełniony o wnioski z konferencji przekazano na ręce sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Artura Sobonia.

Konferencja, jaka odbyła się 29 listopada w Hotelu Bellotto w Warszawie, była wyjątkową okazją dla polskich przedsiębiorców, by mogli nie tylko dyskutować o stanie polskiej gospodarki i kluczowych problemach, jakie stanowią o obecnym funkcjonowaniu i drodze do rozwoju polskich firm, ale także by wspólnie mogli sformułować postulaty dotyczące tego, co robić, by polska gospodarka rozwijała się lepiej.

Ogromna liczba tych postulatów została zawarta w raporcie „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”. Raport ten został zainspirowany przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze przy partnerstwie PKO Banku Polskiego. Przygotowali go eksperci z Ośrodka Analiz Cegielskiego. Publikacja raportu nastąpiła w czasie konferencji organizowanej przez PTG, której partnerem również był PKO Bank Polski.

Autorzy raportu zwracali w nim uwagę na wiele aspektów kluczowych dla poprawy funkcjonowania polskiego krajobrazu gospodarczego. W raporcie podjęto między innymi kwestie zmian legislacyjnych, prawa podatkowego, wspierania polskiego eksportu, implementowania innowacji przez polskie firmy, czy walki o korzystne dla polskich przedsiębiorców regulacje unijne. Z licznych analiz przygotowanych przez ekspertów ze świata ekonomii i prawa wypływał wspólny wniosek – Polska potrzebuje dziś podmiotowego modelu rozwoju rozumianego jako spójna jednolita strategia działania zmierzająca do tworzenia pozytywnej rzeczywistości gospodarczej.

Fot: Paweł Kula/PTG

Nad tymi właśnie analizami i wnioskami pochylali się w czasie konferencji w Warszawie liczni przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w kilku panelach tematycznych. Dotyczyły one kolejno: Podsumowania trzydziestu lat rozwoju gospodarczego Polski i najważniejszych barier spowalniających rozwój polskich przedsiębiorstw.

Szczególne znaczenie miał finałowy panel konferencji – „Podmiotowa polityka gospodarcza czyli jak uwolnić się z pułapki średniego rozwoju?”. Przedstawiano w nim konieczność ukonstytuowania spójnego modelu polityki gospodarczej, akcentując kluczowe tezy raportu PTG. W panelu uczestniczył specjalny gość konferencji, wiceminister Artur Soboń z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Wspólna budowa polskiego krajobrazu gospodarczego

Bezpośrednio po zakończeniu panelu miał miejsce symboliczny finał konferencji, a zarazem jej kluczowy punkt – wręczenie głównych tez raportu przygotowanego przez PTG i wzbogaconych o wnioski z konferencji przedstawicielowi rządu.

Wiceminister Artur Soboń, odbierając postulaty polskich przedsiębiorców, powiedział:

„W imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego chciałbym bardzo państwu podziękować za te postulaty. Widać w nich wkład wszystkich polskich przedsiębiorców w budowę siły polskiej gospodarki. Początek kolejnej kadencji parlamentu to dobry moment na początek ważnych i pozytywnych przemian. Dlatego bardzo dziękuję za ten raport”.

 

Fot: Paweł Kula/PTG

Prezes PTG Tomasz Janik również podkreślił symboliczny wymiar zbiegnięcia się dat publikacji raportu oraz początku nowej kadencji.

„Zdarzyło się tak, że wiele tez które pojawiły się w naszym raporcie, pojawiło się też w niedawnym expose premiera Morawieckiego. Premier zapraszał polskie firmy i przedsiębiorców do budowania państwa polskiego. Chcemy uczestniczyć w tym projekcie. Dlatego przekazujemy raport i nasze postulaty” – podsumował prezes PTG.

Partnerem Konferencji oraz raportu został PKO Bank Polski. Patronami wydarzenia: Ministerstwo Rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A. Patronat medialny nad konferencją objęły: „Sieci”, 300Gospodarka, wGospodarce.pl, „Super Biznes”, Radio Warszawa, Siódma9 – Poranek Rozgłośni Katolickich.