Światowa Firma

Promocja polskiego biznesu w Kazachstanie

Jesteśmy zainteresowani zwiększaniem obecności polskich firm na kazachstańskim rynku. Zachęcamy także przedsiębiorców z Kazachstanu do aktywniejszego podejmowania działalności w Polsce. Kazachstan jest ważnym i perspektywicznym partnerem gospodarczym Polski. W 2013 r. obroty handlowe pomiędzy naszymi krajami wzrosły o 23,6 proc. do poziomu blisko 1,2 mld dol., po 8 miesiącach 2014 r. Obroty te wzrosły ponad 2-krotnie i osiągnęły wartość 1,4 mld dol. Wyniki te czynią Kazachstan czwartym partnerem handlowym Polski wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Kazachstan zaliczony został do grona 7 rynków perspektywicznych, a w 2014 r. kontynuowany jest w Kazachstanie program promocji ogólnej polskiej gospodarki oraz programy promocji branży budowlanej, obronnej i maszyn górniczych”, powiedział wicepremier Janusz Piechociński na Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w Astanie 21 listopada 2014 r.

„Katalizatorem rozwoju współpracy polskich i kazachstańskich firm jest dynamiczny rozwój gospodarek naszych krajów. Jesteśmy przekonani, iż w relacjach gospodarczych pomiędzy naszymi krajami istnieje nadal szereg nisz, które mogłyby być wykorzystane do rozwoju współpracy handlowej i inwestycyjnej. Polskie inwestycje bezpośrednie w Kazachstanie wg stanu na koniec 2013 r. wyniosły 120,7 mln dol., z kolei bezpośrednie inwestycje kazachstańskie w Polsce wyniosły około 26,5 mln dol. Obecnie w Kazachstanie funkcjonuje ok. 160 przedsiębiorstw z polskim kapitałem. Jesteśmy zainteresowani dalszym pogłębianiem współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Kazachstanem”, dodał Piechociński.

źródło: Facebook