Aktualności

Produkty emerytalne w ramach III filaru

Chcesz zadbać o swoją przyszłą emeryturę? Pomyśl o produktach emerytalnych, które są częścią III filaru. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na przyzwoitą emeryturę i bezpieczną przyszłość.
Inwestowanie i gromadzenie pieniędzy w prywatnych programach, planach i kontach emerytalnych jest dobrowolne. To od ciebie zależy, ile chcesz wpłacać, gdzie i w jakiej formie. Dowiedz się więcej o III filarze i poznaj korzyści z inwestowania środków na prywatną emeryturę.

Jakie są filary emerytalne w Polsce?

Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach:

 1. Pierwszy z nich to emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która pochodzi z obowiązkowych składek emerytalno-rentowych.
 2. Drugi filar to OFE, czy Otwarte Fundusze Emerytalne, który możesz wybrać jako uzupełnienie emerytury z ZUS. W ten sposób część składek, zamiast do ZUS, trafi do OFE. Warto zaznaczyć, że OFE od 2014 jest nieobowiązkowe.
 3. Trzeci filar to dobrowolne produkty emerytalne, czyli:
 • Indywidualne Konta Emerytalne (IKE),
 • Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Na czym polegają IKE?

IKE można założyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie mogą gromadzić pieniądze na IKE, jeśli w danym roku uzyskały dochody z tytułu umowy o pracę. Na IKE możesz lokować pieniądze w formie:

 • rachunku oszczędnościowego lub lokaty w banku,
 • inwestycji w fundusze inwestycyjne w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych,
 • samodzielnej inwestycji przy pomocy rachunku maklerskiego w domu maklerskim,
 • inwestycji w dobrowolny funduszu inwestycyjnego w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym,
 • ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w zakładzie ubezpieczeń na życie.

Roczny limit wpłat jest określony w ustawie i wynosi trzykrotność średniego wynagrodzenia. W 2023 roku to było 20 805 zł, zaś w 2024 będzie to 23 472 zł.

Główne zalety IKE to:

 1. Korzyści podatkowe – na koniec inwestycji nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, jeżeli spełnisz następujące warunki:
 • wypłacisz środki po ukończeniu 60. roku życia lub po ukończeniu 55 lat, jeśli masz już uprawnienia emerytalne,
 • wpłaty na konto IKE wpływały przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych, a ponad połowa wpłaconych środków trafiła na IKE nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o ich wypłatę.
 1. Możliwość dziedziczenia zgromadzonych na IKE pieniędzy przez osoby uprawnione lub spadkobierców ustawowych.

Więcej o IKE z funduszami inwestycyjnymi przeczytasz na https://www.gstfi.pl/emerytura/ike.

Czym jest IKZE?

IKZE możesz otworzyć w takich samych instytucjach finansowych jak w przypadku IKE. Maksymalna roczna wpłata jest natomiast niższa i wynosi 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia dla osób fizycznych lub 1,8-krotność dla samozatrudnionych. W 2024 daje to odpowiednio 9388,80 zł i 14 083,20 zł.

Zakładając IKZE, możesz liczyć na uzyskanie ulgi podatkowej. Wpłaty dokonane na konto odliczysz od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym. Z ulgi skorzystasz pod warunkiem, że rozliczasz się na zasadach ogólnych, w formie ryczałtu lub podatku liniowego. Ulga podatkowa IKZE może wynosić nawet 3004 zł lub 4507 zł (dla osób samozatrudnionych).

Źródło zdjęcia: Freepik

Jeżeli zdecydujesz się na wypłatę po 65. Roku życia, a pieniądze na konto wpływały przez co najmniej 5 lat kalendarzowych, to zapłacisz tylko zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Środki zgromadzone na IKZE również podlegają dziedziczeniu i nie są objęte podatkiem od spadków i darowizn (a jedynie 10% zryczałtowany podatek dochodowy).

Czym są PPK i PPE?

PPK i PPE to pracownicze plany i programy emerytalne, które są prowadzone przez instytucje finansowe na zlecenie firm zatrudniających pracowników. W tym wypadku umowę z instytucją finansową podpisuje pracodawca. W przypadku PPK zawarcie takiej umowy jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy, a pracownik zapisywany jest automatycznie. Wpłaty na konto PPK pracownika pochodzą z trzech źródeł:

 • Od pracodawcy (comiesięczne wpłaty w wysokości % od wynagrodzenia pracownika, jako wpłata finansowana przez pracodawcę),
 • od pracownika (comiesięczne wpłaty w wysokości % od wynagrodzenia pracownika, pobierane z pensji),
 • od państwa (wpłata powitalna i coroczna dopłata).

Każdy pracownik zostaje automatycznie zapisany do PPK, ale może w dowolnej chwili złożyć pisemną rezygnację.

PPK podobnie jak IKE zakłada korzyści podatkowe. Unikniesz podatku od zysków kapitałowych, gdy:

 • wypłacisz środki po 60. roku życia,
 • wypłacisz jednorazowo nie więcej niż 25% ulokowanych środków, a resztę wypłaty rozłożysz na 120 miesięcy.

Zamiast PPK pracodawca może wprowadzić PPE. W tym programie pracownik nie musi dokonywać wpłat, a podstawową składkę wpłaca pracodawca (w wysokości maksimum 7% wynagrodzenia pracownika) Nie ma tu jednak corocznych dopłat od państwa. Mimo, że PPE to najstarszy element III filaru emerytalnego, to liczba firm oferująca go jest stosunkowo mała. Wg danych KNF na koniec 2022 r. było to niewiele ponad 2300 pracodawców.

Korzyści z III filaru

Podsumujmy krótko korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa w produktach emerytalnych w ramach III filaru. Są to:

 • możliwość inwestowania w prywatną emeryturę, czyli zapewnienie sobie w przyszłości dodatkowego źródła dochodu poza emeryturą ZUS,
 • ulgi i korzyści podatkowe,
 • możliwość zróżnicowania sposobu lokowania pieniędzy,
 • dziedziczenie zgromadzonych środków.

Jeżeli myślisz o zainwestowaniu środków na swoją przyszłą emeryturę i szukasz szans na zysk, ale zależy ci też na skuteczniejszej ochronie kapitału, to mamy dobrą wiadomość. Goldman Sachs TFI oferuje wszystkie produkty emerytalne z III filaru. IKE i IKZE założysz wygodnie online bez wychodzenia z domu – bez opłat za otwarcie konta i jego prowadzenie. Jeśli interesuje Cię PPK lub PPE, sprawdź, czy Twój pracodawca oferuje któryś produkt – informacje uzyskasz w dziale kadr, administracji lub u osoby odpowiedzialnej za sprawy pracownicze.

Pomyśl już dziś o swojej emeryturze i zaplanuj swoją finansową przyszłość.

Autor: materiał partnera