Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 4,5 proc. w styczniu 2020 r.

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w grudniu o 1,1% wyższa niż rok wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z grudniem wartość produkcji wzrosła w styczniu 2020 r. o 4,5 proc.

Styczniowe dane z przemysłu nie spełniły pesymistycznych oczekiwań ekonomistów. Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost produkcji, choć spodziewano się niewielkiego jej spadku.

źródło: Bankier.pl