Product Design Technology Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2021

Product Design Technology Sp. z o.o. w Lublinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 35,8 proc., co przyniosło jej tytuł Gepardy Biznesu 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019- 2020 osiągnął poziom 5,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Powstała w 2010 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe – w obszarze komercjalizacji wyników badań oraz tworzenia nowych agend badawczych. Początkowo głównym przedmiotem działalności firmy było tworzenie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie koncepcji biznesowych.

Koncepcje te konstruowała w sposób, który pozwalał procesować je w kierunku zdobycia dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Wyspecjalizowała się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z zachowaniem uzasadnienia naukowego i rynkowego.Ten najwyższy poziom jakości był możliwy do osiągnięcia z kilku powodów – jednym z nich niewątpliwie stała się owocna współpraca z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo badawczymi oraz przedstawicielami świata nauki w kraju i za granicą.

Misją spółki jest łączenie potrzeb rynkowych i biznesowych – z wiedzą i z nauką. Co za tym idzie – ciągłego poszukiwania ciekawych rozwiązań, pozwalających wdrożyć najnowsze technologie w odpowiednie miejsca na rynku.

Obecnie można wyróżnić trzy obszary funkcjonowania firmy:

  • Badania i technologie – znajdowanie koncepcji naukowych rozwiązań dla biznesu oraz komercjalizacji istniejących wyników badań,
  • Tworzenie biznesowych rozwiązań, w tym strategii marketingowych, biznesplanów, studiów
  • Wiedza i rozwój w kontekście stworzonej bazy analitycznej, procesowej, technologicznej, badań statystycznych, tworzenia warsztatów i konferencji tematycznych, organizowanie szkoleń i innych form gromadzenia oraz wielopoziomowego wykorzystywania wiedzy z myślą o jej biznesowym – w pełni uzasadnionym naukowo i rynkowo.

W ciągu ostatniej dekady funkcjonowania spółki powstało kilkaset koncepcji, z których większość znalazła zastosowanie rynkowe. Warto podkreślić, że produkty te charakteryzuje najwyższy stopień innowacyjności. Potwierdzeniem tego są wyróżnienia Ministerstwa Innowacji dla niektórych z nich, a ponadto najwyższa punktacja, którą otrzymywały one w ocenie instytucji finansujących.

Koncepcje, jakie tworzy Product Design Technology, nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby gospodarki – ale co ważne – najczęściej wybiegają o krok na przód. Opierają się, bowiem o badania rynkowe, trendy gospodarcze, sytuację polityczną, ustawodawstwo i globalne kierunki rozwoju.

Zespół Product Design Technology tworzą specjaliści wielu dziedzin, dzięki którym możliwe jest tworzenie najbardziej zaawansowanych technologicznie i biznesowo koncepcji wraz z dokumentacją niezbędną do podjęcia działań rynkowych.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej: http://productdt.eu

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany #efektywnafirma #polskiebrylanty #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.