Mocna Firma

PRODEXPOL S.J. w Warszawie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015

PRODEXPOL S.J. w Warszawie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

PRODEXPOL S.J. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2014-2015, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2014-2015 wyniosła 79 proc.  To oznacza, że  PRODEXPOL S.J. w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 5,8 proc., a to oznacza, że PRODEXPOL S.J. w Warszawie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

PRODEXPOL S.J. w Warszawie została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. W relacjach z podmiotami zagranicznymi może bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji używać tytułu Strong Company 2015.

Image

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.

Wyniki finansowe PRODEXPOL S.J. w Warszawie
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 3 575 5 002
Zysk netto w tys. zł 189 311
Kapitał własny w tys. zł 1 300 1 611
Wartość księgowa w tys. zł 1 489 1 922
Efektywność w proc. 5,3 6,2
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 11,5
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 5,8
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
C/Z marzec  2015 22,70
C/Wk marzec  2015 1,36
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 3345
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 2055
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys. zł) 5400
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 2700
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 7060
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 2614
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 9674
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 4837
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w proc.) 79

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez  PRODEXPOL S.J. w Warszawie.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez INB na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez INB na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa trzecia edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.