AktualnościEfektywna FirmaInstytut

Procontra Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2020

Procontra Sp. z o.o. w Szczecinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie danych finansowych.

Przedsiębiorstwo działa bowiem efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018-2019 osiągnął w nim poziom 54,9 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2020.

Zajmuję się kupnem działek budowlanych i budową domów jednorodzinnych oraz bliźniaków, tworząc niewielkie zamknięte osiedla. Firma jest częścią Grupy ProConTra działającej na terenie Europy głównie w Niemczech i Francji zajmując się budownictwem a szczególnie remontami zabytkowych kamienic.

Grupa działa już od ponad 30 lat. W apogeum działalności prowadziła jednocześnie ponad 50 remontów kapitalnych które zgodnie z jej założeniami trwały maksymalnie cztery do sześciu tygodni.

W Polsce na taką działalność jest mniejszy popyt i dlatego skupiliśmy się nie na remontach, lecz na budownictwie.

Nie jest typowym deweloperem ponieważ nie buduje za pieniądze klientów tylko z własnych środków ,sprzedając już gotowy zakończony projekt z odbiorem budowlanym i wszystkimi mediami, pozostawiając klientowi tylko ostateczne wykończenie domostw.

Firma nie chce narzucać kolorystyki czy rodzajów okładzin ścian, podłóg i sufitów- chociaż i to potrafi, co niejednokrotnie udowodniła to łącząc stare z nowoczesnym.

Prowadzi również działalność usługową. Świadczy usługi prac ziemnych koparkami oraz minikoparką.

Od jesieni 2021 startuje z długo oczekiwanym i dopieszczonym projektem budowy „hausbotow” w warsztacie w Gryfinie.

Hausboot to barka turystyczna – rodzaj jachtu motorowego przeznaczonego do dłuższych rejsów turystycznych po wodach śródlądowych. Za barkę uznaje się jacht przeznaczony do pływania wypornościowego z niedużą prędkością, za to dające możliwość zamieszkiwania w komfortowych warunkach.

Więcej informacji o firmie pod adresem:  https://procontra.online

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #prestiżowytytuł #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe  99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Policzył ich wartość rynkowa. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.