Wyróżnieni

PROCAD Budziewski, Sobociński sp.j. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

PROCAD Budziewski, Sobociński sp.j. w Koluszkach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 16,9 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 16,2 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Oferuje szeroki zakres usług inżynierskich związanych z obsługą projektową inwestycji: od studiów koncepcyjnych z analizą kosztów przedsięwzięcia, przez dokumentację przetargową, projektowo-kosztorysową, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę – po nadzór autorski i inwestorski.

Ma doświadczenie w branżach energetycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej i militarnej.

Stacje elektroenergetyczne SN/nN, SN/SN, SN/WN:

 • zabudowa i zagospodarowanie terenu stacji, konstrukcje wsporcze aparatów i urządzeń, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne, budynki stacyjne, budynki rozdzielni,
 • obwody pierwotne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej jak również dla rozdzielni w izolacji gazowej (GIS),
 • stanowiska transformatorów i urządzeń kompensacyjnych,
 • instalacje uziemienia i ochrony odgromowej,
 • układy sterowania, sygnalizacji, pomiarów oraz elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej wraz z doborem nastaw,
 • układy automatycznej regulacji napięcia transformatorów WN/SN,
 • układy połączeń sieciowych telemechaniki, sieci LAN, łącza inżynierskie,
 • układy zasilania potrzeb własnych stacji, baterie akumulatorów oraz systemy zasilania gwarantowanego,
 • układy rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej odbiorców.

Linie elektroenergetyczne nN, SN, WN:

 • napowietrzne linie elektroenergetyczne,
 • kablowe linie elektroenergetyczne,
 • wymiana przewodów odgromowych na przewody OPGW.

Sieci telekomunikacyjne:

 • sieci szerokopasmowe światłowodowe,
 • sieci teleinformatyczne, systemy alarmowe , systemy nadzoru,
 • sieci telekomunikacyjne,
 • dalekosiężne linie optotelekomunikacyjne w technologiach OTK, ADSS, OPGW

Branża sanitarna

Specjalizuje się w wykonywaniu dokumentacji projektowych branży sanitarnej sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów przemysłowych.

Sieci i instalacje sanitarne:

 • instalacje obiektowe,
 • sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
 • sieci gazowe,
 • sieci wodociągowe,
 • sieci ciepłownicze,
 • systemy wentylacyjne i klimatyzacji,

Branża wojskowa

Współpracuje z instytucjami sektora wojskowego realizując określone zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego.

Infrastruktura dla sektora wojskowego:

 • projekty z zakresu architektury i konstrukcji,
 • projekty z zakresu branży drogowej,
 • projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.procad.net.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

 

Autor: Jerzy Krajewski