Prestiżowe wyróżnienia dla Transport Spedycja Głowacki sp.j.

Transport Spedycja Głowacki sp.j. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Transport Spedycja Głowacki sp.j. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 214 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa Transport Spedycja Głowacki sp.j. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 11 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Transport Spedycja Głowacki sp.j. jest rodzinną firmą, która zaczęła swoją działalność od pasji. Współpracuje wspólnie, osiągając satysfakcjonujące wyniki, które pozwalają jej na zawieranie kolejnych umów z klientami.

Współprowadzenie razem firmy nie jest w dzisiejszym świecie jednak proste, ale właściciel firmy wiedzą, że sprzyja im wspólne zamiłowanie do samochodów i transportu.

Dla  klientów firma  jest dostępna przez pięć dni w tygodniu. Zatrudnia kierowców, którzy zdali  „egzamin z zaufania”. Niektórzy z nich pracują od momentu uruchomienia działalności i są jej najlepszymi pracownikami. Razem z nimi towary są bezpieczne, a dostawy terminowe.

Właściciele firmy starają się, aby spółka Transport-Spedycja Głowacki  była jedną z dynamiczniej rozwijających się firm w branży transportowo-spedycyjnej.

O tym, że  firma z roku na rok umacnia swoją pozycję świadczą wysokie noty w rankingach i wyróżnienia takie jak „Gepard Biznesu”, „Efektywna Firma”, Brylant Polskiej Gospodarki”.

„Zdajemy sobie sprawę, że to naszym klientom zawdzięczamy ten rozwój. Od 30 lat  zlecają nam przewozy najróżniejszych produktów. Dziś o transporcie wiemy już bardzo wiele i z przyjemnością dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem” mówi Anna Głowacka.

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.