Prestiżowe wyróżnienia dla Inter Lers Sp. z o.o. w Kłecku

Inter Lers Sp. z o.o. w Kłecku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Inter Lers Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 21,5 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa Inter Lers Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 11 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Firma Inter-Lers Sp. z o.o. jest spółką rodzinną. Jej pomysłodawcą i założycielem był Ryszard Stolarz, który do dziś jest właścicielem i zarazem pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zamiłowanie do drewna zaszczepił w nim jego dziadek, który już w okresie międzywojennym zajmował się budową domów z drewnianych bali.

Odziedziczona pasja, w połączeniu w wieloletnim doświadczeniem biznesowym (także w branży budowlanej) sprawiły, że szybko udało się wyłonić zespół specjalistów, który przystąpił do prac nad uruchomieniem produkcji wiązarów. W jego skład wszedł m.in. Tomasz Modrzejewski, obecnie Główny Projektant i jednocześnie Zastępca Prezesa.

Jego wiedza i doświadczenie za zakresu technologii drewna i budownictwa miała niebagatelny wpływ na dalsze kierunki rozwoju firmy.

Czemu akurat drewniane prefabrykaty? Była to odpowiedź na potrzeby rynku, związane z wyjazdem wielu cieśli i dekarzy do krajów Europy Zachodniej. Stanowiło to duży problem dla inwestorów, którzy często nie byli w stanie dokończyć swoich inwestycji. Dostarczenie im gotowych elementów budowlanych było więc doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym prowadzić prace bez obawy o naruszenie ich harmonogramu.

W 2004 roku z taśmy kłeckiego zakładu zjechały pierwsze gotowe wiązary. Był wówczas jedną z niewielu krajowych firm zajmujących się produkcją elementów łączonych za pomocą płytek kolczastych MiTek®. Można więc powiedzieć, że Inter Lers przypadł zaszczyt zaprezentowania Polakom zalet płynących z wykorzystania drewnianych prefabrykatów.

Jak się jednak okazało, bycie pionierem na rynku było w równym stopniu korzystne, co kłopotliwie. Największym problemem w pierwszym okresie działalności firmy był bowiem ograniczony dostęp do specjalistycznych maszyn, osprzętu i bazy wiedzy. Konieczne było więc podejmowanie współpracy z firmami zagranicznymi. W krajach takich jak Szwecja, Dania, Czechy, czy Niemcy technologia MiTek® była już dość rozpowszechniona, dlatego naturalnym było poszukiwanie partnerów biznesowych właśnie w tych rejonach. Liczne wizyty w najnowocześniejszych, europejskich zakładach pozwoliły nam podpatrzeć innowacyjne rozwiązania, które systematycznie były przenoszone do Inter-Lers.

Bez wątpienia jednym z milowych kroków w dziejach funkcjonowania firmy było przejęcie polskiej fabryki niemieckiego producenta wiązarów i kratownic dachowych – firmy Cordes, co zaowocowało m.in. pozyskaniem doskonałej jakości bazy sprzętowej. Miało to miejsce w 2006 roku i w znaczący sposób wpłynęło na zwiększenie mocy produkcyjnych Inter-Lers. Mocy, która ze względu na rosnące zainteresowanie prefabrykowanymi konstrukcjami drewnianymi była coraz bardziej potrzebna.

Ten zabieg pozwolił nam na dalszy rozwój. Firma Inter-Lers wybudowała magazyn drewna, a także otworzyła biura techniczno-handlowych w Poznaniu i Bydgoszczy. Firmowe produkty uzyskały natomiast certyfikaty dające prawo do używania znaku CE dla materiałów budowlanych.

Kolejne lata przyniosły dalsze inwestycje. W drugiej połowie 2015 roku  firma Inter-Lers zakończyła budowę nowej hali produkcyjnej. Dzięki skorzystaniu z dotacji unijnych udało się także zakupić nowoczesną linię technologiczną. Jej park maszynowy powiększył się o specjalistyczny sprzęt transportowo-montażowy oraz blisko dwudziestometrowy żuraw. Rok 2017 zaowocował otwarciem oddziału techniczno-handlowego w Lublinie, a także oddaniem do użytku nowego budynku administracyjnego w Kłecku.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://inter-lers.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania. 

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.