Gepardy Biznesu

Prasmet Sp. z o.o. w Świdnicy została Gepardem Biznesu 2015

Prasmet Sp. z o.o. w Świdnicy zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 151 proc.

Prasmet Sp. z o.o. w Świdnicy może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 za darmo i bezterminowo na wszystkich nośnikach.


 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe Prasmet Sp. z o.o. w Świdnicy
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł DW DW 58
Zysk netto w tys. zł DW DW 359
Kapitał własny w tys. zł DW DW 36
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 453
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 151
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 11
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 15
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 7
DW – do wiadomości Instytutu Nowoczesnego Biznesu

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Prasmet Sp. z o.o. w Świdnicy

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.