Gepardy Biznesu

PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. w Mielcu jest Gepardem Biznesu 2015

PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. w Mielcu zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014  wyniosła w jej przypadku 27,2 proc.

PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. w Mielcu wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 27,2 proc.  To oznacza, że  PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. w Mielcu rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe  PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. w Mielcu
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 133622 147059 10,1
Zysk netto w tys. zł 1361 2155 58,4
Kapitał własny w tys. zł 16305 18460 13,2
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 81,7
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 27,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,0
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 1,5
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 2,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 1,2

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. w Mielcu.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.